Szybsze transatlantyckie łącza internetowe

Grupa operatorów zajmująca się obsługą Telx – wielkiego węzła sieciowego w Nowym Jorku podpisała porozumienie z organizacją LINX - London Internet Exchange. Dzięki temu korzystanie z łączy transatlantyckich ma być szybsze i wygodniejsze.

W ramach zawartego porozumienia operatorzy korzystający z Telx mogą swobodnie korzystać z infrastruktury LINX. W ten sposób gros operatorów będzie mogło rozpocząć świadczenie usług ISP w oparciu o dostępne transatlantyckie łącza spajające Nowy Jork z Londynem.

W tej chwili około 150 dostawców ma dostęp do Telx i około 140 jest zrzeszonych w LINX. Dzięki porozumieniu wszyscy będą mogli zwiększyć zasięg świadczenia usług.

Operatorzy są zdania, że zawarte porozumienie jest dla nich bardzo korzystne, a co więcej, poprawi jakość świadczonych usług. Tym samym zwiększy się zadowolenie klientów.