Szybki Internet dla WSHE

Energis Polska uruchomił szerokopasmowe łącze internetowe o przepustowości 10 Mb/s dla Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

W ramach zrealizowanego projektu Energis dostarczył WSHE ruter i zestawił łącze z gwarantowanym pasmem 10Mb/s. Gwarancje dotyczą łącza pomiędzy uczelnią i siecią oraz całej sieci Energis wraz z punktami styku do innych operatorów.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi kształci 20 tys. studentów na 10 kierunkach. W tym roku akademickim WSHE wprowadziła dwa nowe kierunki studiów przez Internet i zapewniła studentom zdalny dostęp do informacji i możliwość komunikacji z dziekanatem przez Internet. Uczelnia dysponuje 3 tysiącami stanowisk komputerowych. Obecnie szkoła tworzy zinformatyzowaną bibliotekę i przeprowadza modernizację i informatyzację administracji.