Szwajcarzy inwestują w Softbank

Firma Nihonswi AG, w drodze konwersji posiadanych obligacji nabyła 3,2 mln akcji Softbanku. Stanowią one 15,5% kapitału zakładowego spółki.

Transakcja jest dla firmy lokatą kapitału. Nihonswi stała się trzecim - po Aleksandrze Leszu i Prokomie - największym akcjonariuszem Softbanku.

Szwajcarska spółka nie posiadała dotychczas udziałów w Softbanku, ale była obecna w grupie Prokom. To właśnie od Nihonswi gdyński integrator przejął większościowy pakiet udziałów w katowickiej spółce Spin.