Szukając pracy za granicą korzystamy z polskich serwisów rekrutacyjnych

Polskie serwisy rekrutacyjne, a w następnej kolejności wyszukiwarki oraz strony internetowe pracodawców i znajomi lub rodzina - to wybory polskich użytkowników sieci poszukujących pracy za granicą. Mniej niż połowa respondentów z Polski podjęłaby pracę poza granicami kraju. Organizacja The Network przeprowadziła międzynarodowy sondaż dotyczący preferencji internautów z kilku krajów na temat poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia.

Najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze pracodawcy wśród internautów szukających pracy w Polsce, Rosji i Niemczech jest wysokość zatrudnienia - wynika z wynika z międzynarodowego sondażu organizacji The Network, zrzeszającej internetowe portale rekrutacyjne na świecie, do której należy polski serwishttp://Pracuj.pl .

Jeśli chodzi o polskich użytkowników sieci, to dla 82% atrakcyjne zarobki są priorytetowe, a na dalszych miejscach znalazła się dobra atmosfera pracy, możliwości rozwoju zawodowego oraz dodatkowe szkolenia. Co ciekawe, możliwości rozwoju zawodowego mają mniejsze znaczenie dla naszych sąsiadów, w ankiecie wskazało na nie 38% internautów z Rosji i niespełna 1/3 Niemców. Nasi zachodni sąsiedzi zdecydowanie bardziej od nas cenią sobie za to możliwość pracy na czas nieokreślony (57% wskazań), a także zróżnicowanie zadań w pracy (47%). Dla Rosjan szczególnie ważne jest, aby praca była pełna wyzwań (66% wskazań).

Sondaż The Network pokazał również, że Polacy mniej chętnie niż nasi sąsiedzi podjęliby pracę za granicą - taką możliwość wskazała prawie połowa (47%) uczestników ankiety z Polski, podczas gdy w Niemczech 79%, a w Rosji 75%. Warto przy tym zauważyć, że o ile "zdecydowanie tak" możliwości pracy za granicą mówi co drugi ankietowany internauta Niemiec i co trzeci Rosjanin, to w Polsce deklarację taką składa jedynie co piąta osoba.

Szukając pracy za granicą korzystamy z polskich serwisów rekrutacyjnych

Czy podjąłbyś pracę za granicą? Źródło: Sondaż The Network, dane dla internautów z Polski (n=3618), Rosji (n=4868) i Niemiec (n=1881)

Wśród Polaków rozważających emigrację zarobkową, najwięcej, bo aż 58% pytanych, wybrałoby Wielką Brytanię. Niemcy bądź Stany Zjednoczone rozważałoby ok. 40% naszych rodaków i tyle samo Rosjan. Internauci z Niemiec z kolei najczęściej wskazywali Szwajcarię, Austrię oraz Stany Zjednoczone. Jedynie 6% Niemców i 2% Rosjan chciałoby pracować w Polsce.

Powody, które skłaniałyby do wyjazdu za granicę Polaków, Niemców i Rosjan różnią się znacząco. Większość rodaków wyjechałaby, aby podnieść standard swojego życia (61%), natomiast gros Niemców i Rosjan, aby zdobyć nowe doświadczenia (odpowiednio 58% i 62%). Możliwość nauki nowego języka docenia co drugi internauta Polak i 40% Rosjan, ale już tylko 20% Niemców. Z kolei nowe znajomości są istotne dla co trzeciego internauty z Niemiec, ale już tylko dla co dziesiątego Polaka i Rosjanina.

Dosyć zaskakujący wydaje się fakt, że szukając pracy za granicą Polacy najczęściej korzystaliby z... polskich serwisów rekrutacyjnych. Kolejnym wyborem były wyszukiwarki internetowe, trzecie miejsce zajęły ex aequo strony internetowe pracodawców oraz znajomi i rodzina.

Szukając pracy za granicą korzystamy z polskich serwisów rekrutacyjnych

Z jakich źródeł skorzystasz szukając pracy za granicą? Źródło: Sondaż The Network, odpowiedzi udzielone przez internautów z Polski

Poszukujący pracy za granicą Niemcy korzystaliby z wyszukiwarek, a także międzynarodowych serwisów rekrutacyjnych i stron www pracodawców. Jeśli chodzi o Rosjan, to aż 48% internautów z tego kraju zajrzałoby na zagraniczne portale rekrutacyjne, a wśród kolejnych wskazań znalazły się, podobnie jak u Niemców, strony potencjalnych pracodawców oraz wyszukiwarki internetowe.

Ankietę przeprowadzono w 33 krajach, w których obecne są portale rekrutacyjne zrzeszone w sojuszu The Network, w lipcu i sierpniu 2009 roku. Na ankietę odpowiedziało w sumie 66019 internautów, w tym 3618 internautów mieszkających w Polsce, 4868 w Rosji i 1880 internautów z Niemiec.

Źródło: Pracuj.pl