Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Szpiegujące metki?

Technologia RFID - elektronicznych metek - które mają zrewolucjonizować handel i dystrybucję, budzi wciąż poważne kontrowersje w kontekście ochrony prywatności.

Oznaczanie towarów specjalnymi metkami RFID (Radio Frequency Identification) z wbudowaną anteną i mikroprocesorem, ma znacząco ułatwić dokonywanie zakupów. W przypadku tak oznaczonych produktów w sklepie wystarczy będzie przejechać z koszykiem przez bramkę ze specjalnym radiowym skanerem, aby natychmiast otrzymać rachunek.

I ile w obszarze logistyki technologie RFID nie budzą kontrowersji, to możliwość ich wykorzystania np. do śledzenia zachowań konsumentów - w centrach handlowych, a nawet poza nimi - od pewnego czasu budzi obawy licznych organizacji. Domagają się one aby dostawcy rozwiązań RFID zagwarantowali konsumentom należyty poziom ochrony prywatności. Problemem tym zajęła się teraz EICTA (European Information, Communications and Consumer Electronics Technology Industry Associations). Organizacja przygotowuje obecnie oficjalne stanowisko w tej sprawie. W dyskusji o zastosowaniach RFID uczestniczy także Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, będąca członkiem EICTA. Komentarze i opinie można przesyłać na adres [email protected]