Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Szerokopasmowy Internet w sieci TKTelekom

Spółka Telekomunikacja Kolejowa uruchomiła usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu TDI (Twój Dostęp do Internetu) opartą na technologii ADSL, o szybkości maksymalnej sięgającej 1 Mb/s.

Od pierwszego stycznia tego roku Telekomunikacja Kolejowa wzorem innych operatorów stacjonarnych udostępniła w swej sieci TKTelekom płatny dostęp szerokopasmowy TDI do zasobów internetowych. Oferta obejmuje nielimitowany transfer informacji z wykorzystaniem stałego adresu IP oraz transmisję z kilkoma szybkościami dosyłowymi, ustalanymi w zakresie od 128 kb/s do 1024 kb/s.

Opłaty za poszczególne pakiety TDI są zróżnicowane w zależności od zadeklarowanej przez abonenta szybkości transmisji dosyłowej: 59 zł (netto) za pakiet TDI 128 kb/s (zwrotnie 64 kb/s), 88 zł w pakiecie TDI 256 kb/s (64 kb/s), 109 zł za TDI 512 kb/s (128 kb/s) oraz 179 zł za maksymalną szybkość 1024 kb/s (zwrotnie 256 kb/s) w pakiecie TDI 1024. Według deklaracji operatora, czas instalacji linii dostępowej nie powinien przekraczać 3-ch tygodni, o ile abonent znajduje się w zasięgu sieci TKTelekom.

Z usługi TDI mogą korzystać zarówno abonenci telefonicznej infrastruktury kolejowej, jak również wszyscy ci, którzy mają dostęp do tej sieci. W pierwszej kolejności usługi szerokopasmowe mają być oferowane w dużych aglomeracjach miejskich, a docelowo na całym obszarze kraju.