Szerokopasmowy Internet w sieci TKTelekom

Spółka Telekomunikacja Kolejowa uruchomiła usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu TDI (Twój Dostęp do Internetu) opartą na technologii ADSL, o szybkości maksymalnej sięgającej 1 Mb/s.

Od pierwszego stycznia tego roku Telekomunikacja Kolejowa wzorem innych operatorów stacjonarnych udostępniła w swej sieci TKTelekom płatny dostęp szerokopasmowy TDI do zasobów internetowych. Oferta obejmuje nielimitowany transfer informacji z wykorzystaniem stałego adresu IP oraz transmisję z kilkoma szybkościami dosyłowymi, ustalanymi w zakresie od 128 kb/s do 1024 kb/s.

Opłaty za poszczególne pakiety TDI są zróżnicowane w zależności od zadeklarowanej przez abonenta szybkości transmisji dosyłowej: 59 zł (netto) za pakiet TDI 128 kb/s (zwrotnie 64 kb/s), 88 zł w pakiecie TDI 256 kb/s (64 kb/s), 109 zł za TDI 512 kb/s (128 kb/s) oraz 179 zł za maksymalną szybkość 1024 kb/s (zwrotnie 256 kb/s) w pakiecie TDI 1024. Według deklaracji operatora, czas instalacji linii dostępowej nie powinien przekraczać 3-ch tygodni, o ile abonent znajduje się w zasięgu sieci TKTelekom.

Z usługi TDI mogą korzystać zarówno abonenci telefonicznej infrastruktury kolejowej, jak również wszyscy ci, którzy mają dostęp do tej sieci. W pierwszej kolejności usługi szerokopasmowe mają być oferowane w dużych aglomeracjach miejskich, a docelowo na całym obszarze kraju.