Szerokopasmowa rewolucja w Ameryce

Amerykańska firma badawcza Strategy Analytics ocenia, że w roku bieżącym liczba prywatnych abonentów szerokopasmowego dostępu do Internetu wzrośnie w USA o 40% i osiągnie 25,3 mln.

Firma prognozuje też dalszy dynamiczny wzrost użytkowników łącz szerokopasmowych w kolejnych latach. Zdaniem analityków Strategy Analytics, do roku 2008 ponad 64 mln (70%) amerykańskich gospodarstw domowych będzie miało szerokopasmowe połączenie z Siecią. W chwili obecnej odsetek ten wynosi 27%, co przekłada się na 17,9 mln domów połączonych z Siecią szerokim pasmem.

Prognozy przewidują też, że wśród połączeń szeropkasmowycch dominować będą usługi dostarczane poprzez modem kablowy i sieć operatora telewizji kablowej. Do roku 2008 ich użytkowników ma przybywać w szybszym tempie, niż abonentów korzystających z połączeń typu DSL. Tych drugich ma być w tym roku o połowę mniej niż abonentów korzystających z modemów kablowych. Do roku 2008 rozbieżność ta ma się jeszcze powiększyć: według Strategy Analytics 40,3 mln użytkowników będzie wykorzystywało do połączeń z Internetem modem kablowy a 15,6 mln użytkowników - łącza DSL.