Szerokim pasmem w Europie

Na koniec 2001 roku możliwość korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu miało 50% mieszkań i firm w Europie Zachodniej.

Liczba posiadających możliwość uzyskania szerokopasmowego dostępu domów zwiększyła się o 4%, a firm – o 8%. Wartość zachodnioeuropejskiego rynku w 2001 roku IDC oceniło na 2,2 mld EUR. Według prognoz, do 2006 roku rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu będzie wart 26 mld EUR.

W 2001 roku 68% szerokopasmowych łączy było realizowanych w technologii DSL, 30% poprzez modemy kablowe, a 2% - inne technologie, jak łącze stałe, PLC, dostęp przez satelitę czy dostęp radiowy.

Według prognoz IDC, w najbliższej przyszłości DSL nadal będzie dominującą technologią w dostępie szerokopasmowym. Jedyny wyjątek stanowić mogą kraje Beneluksu, gdzie bardzo rozbudowana jest infrastruktura sieci telewizji kablowych. Alternatywne technologie mają utrzymać się w niszach rynkowych.