Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Szerokim pasmem w Europie

Na koniec 2001 roku możliwość korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu miało 50% mieszkań i firm w Europie Zachodniej.

Liczba posiadających możliwość uzyskania szerokopasmowego dostępu domów zwiększyła się o 4%, a firm – o 8%. Wartość zachodnioeuropejskiego rynku w 2001 roku IDC oceniło na 2,2 mld EUR. Według prognoz, do 2006 roku rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu będzie wart 26 mld EUR.

W 2001 roku 68% szerokopasmowych łączy było realizowanych w technologii DSL, 30% poprzez modemy kablowe, a 2% - inne technologie, jak łącze stałe, PLC, dostęp przez satelitę czy dostęp radiowy.

Według prognoz IDC, w najbliższej przyszłości DSL nadal będzie dominującą technologią w dostępie szerokopasmowym. Jedyny wyjątek stanowić mogą kraje Beneluksu, gdzie bardzo rozbudowana jest infrastruktura sieci telewizji kablowych. Alternatywne technologie mają utrzymać się w niszach rynkowych.