Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Szerokie pasmo z korzyścią dla małych firm

Z raportu Equation Research wynika, że 66% małych firm w USA posiada szerokopasmowe łącze do Internetu. Według dwóch trzecich firm, które poszerzyły pasmo - poprawiła się wydajność, a w ponad jednej piątej przypadków - możliwe stało się zaoferowanie klientom produktów poprzez Sieć.

Z raportu zamówionego przez operatorów Sprint i Covad Communications wynika, że większość małych firm uważa, iż przejście na szerokie pasmo znacząco odmieniło ich działalność. Według przedstawicieli 66% firm, które dokonały takiej zmiany, szerokie pasmo pomogło zwiększyć wydajność w miejscu pracy, a zdaniem 53,3% - podniosło produktywność pracowników. 22,3% ankietowanych zaznaczyło, że szerokie pasmo pozwoliło udostępnić klientom produkty on-line.

36,2% ankietowanych stwierdziło, że zabieg ten zwiększył ich zdolność do konkurowania na rynku. Ok. 24% ankietowanych uważa też, że przejście na łącze szerokopasmowe oznacza znaczne redukcje wydatków na przyszłość. Wreszcie 11% wskazało jako korzyść poprawę w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Dla 15,5% ankietowanych przejście na łącze szerokopasmowe nie wiąże się z żadną zmianą w sposobie robienia biznesu.

Pytani o czynniki skłaniające do zmiany dostawcy usług internetowych, mali przedsiębiorcy odpowiadali jednak najczęściej (70%), że decydujące znaczenie ma raczej oferta niższa cenowo, niż oferta szybszego dostępu do Sieci (43,4%). Dla 47% najistotniejsze jest połączenie oferty w produkt-pakiet różnych ciekawych i atrakcyjnych usług.

Około połowy ankietowanych pracuje w firmach zatrudniających do 5 osób, kolejne 14% - od 6 do 10 a 11% - od 25 do 50 pracowników.