Szerokie pasmo na marginesie

Według kwartalnego raportu UPC, liczba użytkowników szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach usługi Chello w polskim oddziale spółki wynosiła pod koniec I kwartału br. 9,9 tys. Jak dotąd tylko co dwudziesty potencjalny użytkownik Chello zdecydował się na skorzystanie z usługi.

W porównaniu do stanu z końca 2001 roku liczba użytkowników Chello wzrosła o 12,5%. Jednocześnie jednak nad wyraz skromnie wypada udział chellonautów w grupie abonentów telewizji kablowej UPC, posiadających możliwość zainstalowania sobie szerokiego pasma. Współczynnik penetracji wynosi zaledwie 5,4%. Jest on znacznie niższy niż w zachodnioeuropejskich oddziałach UPC. Np. w Szwecji odsetek abonentów UPC korzystających z chello przekracza 25%, a w Holandii dochodzi do 11,5%. Niższy jest za to np. na Węgrzech (niecałe 4%). Poza Polską chello jest dostępne w Norwegii, Szwecji, Francji, Austrii, Belgii, Holandii, a w naszym regionie także na Węgrzech i w Czechach.

Szerokie pasmo, według wszelkiego prawdopodobieństwa powinno być kołem zamachowym całego rynku internetowego. Wydaje się, że w Polsce, gdzie główną bolączką jest niski stopień upowszechnienia Internetu i relatywnie do jakości wysoki koszt dostępu poprzez dial-up, alternatywa w postaci zryczałtowanego dostępu szerokopasmowego powinna cieszyć się ogromnym powodzeniem. Tymczasem przyrost użytkowników, jakkolwiek znaczny w skali procentowej, nadal nie jest na tyle duży by można było mówić o istotnym udziale szerokopasmowych internautów w całej polskiej populacji internetowej. Dotyczy to zresztą nie tylko usługi chello, czy konkurencyjnej usługi oferowanej przez Aster City (pod koniec ub. roku z AsterCityNet korzystało 10 tys. użytkowników). Z kolei np. usługa TP S.A. w technologii ADSL, Neostrada, „rozwija” się już dość długo i ciągle liczba użytkowników nie może przekroczyć 2 tys.

Według danych Forrester Research jedynie około 4% europejskich internautów korzysta z szerokopasmowego dostępu do Internetu. W Polsce ten udział jest według pobieżnych szacunków zapewne 10 razy niższy.