Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Szerokie pasmo = długie surfowanie

Według Nielsen//NetRatings, osoby mające stałe, szerokopasmowe łącza do Internetu spędzają znacznie więcej czasu online niż pozostali.

Według sierpniowego raportu Nielsen//NetRatings, osoby mające stałe, szerokopasmowe łącza do Internetu spędzają więcej czasu online w porównaniu z osobami korzystającymi z modemów i dostępu dodzwanianego. Przebadana grupa "szerokopasmowych internautów" odwiedziła w lipcu br. 5,5 mln witryn WWW. Ci sami ludzie w styczniu, kiedy mieli jeszcze dostęp wyłącznie dial-up, odwiedzili tylko 2,4 mln stron.

Nowi, "szybcy" internauci spędzają w sieci także znacznie (średnio 23%) więcej czasu, od kiedy przestały "bić impulsy". Według analizy Nielsen//NetRatings w lipcu łączyli się oni z Internetem średnio 28 razy, podczas gdy w styczniu jedynie 22 razy.

Badania przeprowadzono w USA, gdzie w ciągu ostatniego półrocza liczba łączy szerokopasmowych wzrosła aż o 121%. W lipcu z szybkiego Internetu mogło korzystać 18 mln mieszkańców Stanów Zjednoczonych.