Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Szeptel z szansą na układ

Sąd Rejonowy w Łomży wydał 30 kwietnia zgodę na otwarcie postępowania układowego Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA.

Według informacji spółki termin sprawdzenia wierzytelności sąd wyznaczył na 25 czerwca br. Szeptel w I kw. 2003 r. przy przychodach wynoszących 4,66 mln zł odnotował 3,82 mln zł straty netto. W tym samym okresie 2002 r. półka miała 4 mln zł przychodu i 1,48 mln zł straty.