Szeptel rozbuduje sieć POL-34

Operator zajmie się rozbudową zarządzanej przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ogólnopolskiej sieci optycznej POL-34. PCSS zakupi także od Szeptela odcinek światłowodu łączącego Warszawę z Białymstokiem.

Szeptel zawarł umowy o łącznej wartości ponad 9 mln zł z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS), afiliowanym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Kontrakty zawarto w ramach programu rozwoju infrastruktury informatycznej "Pionier" Komitetu Badań Naukowych.

Przedmiotem umowy między Szeptelem a PCSS jest rozbudowa Ogólnopolskiej Sieci Optycznej. Szeptel opracuje i przekaże dokumentację projektową, zrealizuje prace budowlane sieci oraz opracuje dokumentację podwykonawczą. Umowa o wartości 7,021 mln zł brutto ma zostać zrealizowana do końca 2002 r. Kontrakt przewiduje również możliwość wspólnego użytkowania infrastruktury sieciowej, bez ograniczania chęci współpracy z innymi operatorami.

Druga umowa z PCSS dotyczy sprzedaży przez Szeptel odcinka kabla światłowodowego pomiędzy Warszawą a Białymstokiem. Wartość kontraktu określono na 2,047 mln zł brutto. Obie strony zobowiązały się do wymiany informacji o przyszłych przedsięwzięciach inwestycyjnych i przewidywanych usługach.