Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Szeptel: rezygnacja prezesa

Cezary Przybysławski złożył w piątek rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu i dyrektora generalnego spółki Szeptel SA.

Jak głosi oficjalny komunikat spółki "rezygnacja uzasadniona jest innymi planami zawodowymi" dotychczasowego szefa firmy. O przyszłości Szeptela akcjonariusze spółki zadecydują podczas planowanego na kwiecień walnego zgromadzenia. Zarząd firm utrzymywał, że przedstawi nowy program oddłużenia firmy, a porządek obrad nie przewiduje rozpatrywania celowości istnienia spółki.

Pod koniec lutego 5,75% kapitału akcyjnego Szeptel S.A. przejęła spółka Caterham Financial Management.