Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Szeptel podpisał umowę z ZEW-T

Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne Szeptel podpisało długoletnią umowę o współpracy z Zakładem Energetycznym Warszawa Teren. Na mocy umowy Szeptel będzie mógł wykorzystać do budowy sieci światłowodowej linie energetyczne średniego i wysokiego napięcia należące do ZEW-T.

Szeptel, który w poniedziałek dostał od Państwowej Agencji Telekomunikacji zezwolenie na wykorzystywanie nowych częstotliwości w paśmie 28 GHz, już rozpoczął budowę sieci szerokopasmowej. Umowa zawarta z Zakładem Energetycznym Warszawa Teren umożliwia Szeptelowi eksploatację urządzeń należących do ZEW–T, a także korzystanie z infrastruktury technicznej i pomieszczeń warszawskiej spółki.

Również w umowie obie firmy określiły zakres wspólnych inwestycji oraz zasady, na jakich będą się rozliczać. Szacuje się, że w ciągu pięciu lat wartość umowy wyniesie 2 miliony złotych.