Szeptel: odwołanie prezesa zarządu

Rada Nadzorcza operatora z Szepietowa odwołała z funkcji prezesa zarządu Michała Skolimowskiego.

Spółka nie przedstawiła nowej osoby, która będzie sprawować stanowisko prezesa zarządu Szeptel SA. W komunikacie podziękowano prezesowi Skolimowskiemu "w imieniu całej Rady za jego ogromny wkład pracy w rozwój spółki, który między innymi przyczynił się do pozyskania stabilnych inwestorów finansowych. Szczególne uznanie należy się za przeprowadzenie operacji wprowadzenia akcji Szeptel SA na rynek publiczny i uplasowania ich na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych".

Jednocześnie Piotr Robełek odwołał swoje oświadczenie z 3 grudnia br. o rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Szeptel SA. Będzie on nadal sprawował to stanowisko.