Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Szeptel i sieć szkieletowa

Szeptel obejmie 50 procent udziałów w nowopowstałej spółce Ogólnopolska Sieć Szkieletowa, która zajmuje się budową infrastruktury telekomunikacyjnej.

Spółkę, która ma zająć się wybudowaniem sieci światłowodowej pozwalającej na przesyłanie danych pomiędzy sieciami lokalnymi na terenie całego kraju, założyli Szeptel – 50 proc udziałów, Raiffeisen Investment Polska Sp. z oo – 30 procent udziałów oraz Dom Maklerski BMT – 20 procent.

Firma poinformowała, że kapitał akcyjny spółki OSS wynosi 1 mln złotych, jednak do 31 października 2000 roku ma być on podwyższony, do co najmniej 2 mln złotych w drodze emisji nowych akcji. Zostaną one objęte przez założycieli firmy proporcjonalnie do akcji już posiadanych.