Szeptel buduje sieć szerokopasmową

Państwowa Agencja Telekomunikacji wydała Przedsiębiorstwu Telekomunikacyjnemu Szeptel zezwolenie na wykorzystywanie nowych częstotliwości w paśmie 28 GHz .

Szeptel, który na mocy zezwolenia może zakładać radiokomunikacyjne urządzenia nadawcze lub nadawczo-odbiorcze i używać ich, już rozpoczął budowę sieci szerokopasmowej. Obejmie ona Warszawę, Trójmiasto, Kraków, Bydgoszcz, Łódź, Katowice, Szczecin, Wrocław i Poznań. W najbliższej przyszłości sieć posłuży do dostarczania klientom zaawansowanych usług transmisji danych i internetowych.

„Firma przygotowała dwa projekty, które w ciągu najbliższych dwóch lat zamierza zrealizować. Pierwszy pochłonie zdecydowanie więcej środków i dotyczy budowy sieci szkieletowej. Obejmie ona miasta, na które mamy koncesję. Drugi projekt dotyczy budowy sieci dostępowej”– powiedział nam Michał Skolimowski, wiceprezes zarządu Szeptela.

Na budowę szerokopasmowej sieci dostępowej w technologii LMDS Szeptel zamierza przeznaczyć 100 milionów dolarów. Obecnie prowadzi rozmowy z zagranicznymi inwestorami branżowymi i finansowymi. Innym sposobem na pozyskanie funduszy, który zamierza wykorzystać Szeptel, jest jesienna emisja akcji.

Operatorzy liczą na kilkakrotny wzrost przychodów ze sprzedaży usług transmisji danych. Związane jest to głównie z prognozami osób odpowiedzialnych za rozwój sieci. Uważają one, że w ciągu najbliższych lat klienci korporacyjni będą potrzebowali sieci o kilkaset procent większej przepustowości niż teraz.

Oprócz Szeptela kilka innych firm rozpoczęło budowę sieci szkieletowych. W lipcu Telekomunikacja Polska S.A. podpisała umowę o łącznej wartości 45 milionów dolarów z dostawcami urządzeń teleinformatycznych. TPSA do końca 2001 roku zbuduje międzymiastową sieć na podstawie istniejącej infrastruktury.

Również Netia Telekom buduje światłowodową sieć szkieletową; ma ona objąć 12 największych miast Polski. Umowa z Lucent Technologies, dotycząca utworzenia pilotażowej instalacji, opiewa na milion dolarów.

25 milionów dolarów będzie kosztowała Elektrim - i szwedzkiego operatora Ericsson, z którym firma podpisała list intencyjny dotyczący dostaw i instalacji urządzeń dostępowych i przełączników o dużej przepustowości - budowa ogólnopolskiej szkieletowej sieci dostępowej do Internetu oraz sieci transmisji danych i głosu.