Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Szeptel buduje sieć szerokopasmową

Państwowa Agencja Telekomunikacji wydała Przedsiębiorstwu Telekomunikacyjnemu Szeptel zezwolenie na wykorzystywanie nowych częstotliwości w paśmie 28 GHz .

Szeptel, który na mocy zezwolenia może zakładać radiokomunikacyjne urządzenia nadawcze lub nadawczo-odbiorcze i używać ich, już rozpoczął budowę sieci szerokopasmowej. Obejmie ona Warszawę, Trójmiasto, Kraków, Bydgoszcz, Łódź, Katowice, Szczecin, Wrocław i Poznań. W najbliższej przyszłości sieć posłuży do dostarczania klientom zaawansowanych usług transmisji danych i internetowych.

„Firma przygotowała dwa projekty, które w ciągu najbliższych dwóch lat zamierza zrealizować. Pierwszy pochłonie zdecydowanie więcej środków i dotyczy budowy sieci szkieletowej. Obejmie ona miasta, na które mamy koncesję. Drugi projekt dotyczy budowy sieci dostępowej”– powiedział nam Michał Skolimowski, wiceprezes zarządu Szeptela.

Na budowę szerokopasmowej sieci dostępowej w technologii LMDS Szeptel zamierza przeznaczyć 100 milionów dolarów. Obecnie prowadzi rozmowy z zagranicznymi inwestorami branżowymi i finansowymi. Innym sposobem na pozyskanie funduszy, który zamierza wykorzystać Szeptel, jest jesienna emisja akcji.

Operatorzy liczą na kilkakrotny wzrost przychodów ze sprzedaży usług transmisji danych. Związane jest to głównie z prognozami osób odpowiedzialnych za rozwój sieci. Uważają one, że w ciągu najbliższych lat klienci korporacyjni będą potrzebowali sieci o kilkaset procent większej przepustowości niż teraz.

Oprócz Szeptela kilka innych firm rozpoczęło budowę sieci szkieletowych. W lipcu Telekomunikacja Polska S.A. podpisała umowę o łącznej wartości 45 milionów dolarów z dostawcami urządzeń teleinformatycznych. TPSA do końca 2001 roku zbuduje międzymiastową sieć na podstawie istniejącej infrastruktury.

Również Netia Telekom buduje światłowodową sieć szkieletową; ma ona objąć 12 największych miast Polski. Umowa z Lucent Technologies, dotycząca utworzenia pilotażowej instalacji, opiewa na milion dolarów.

25 milionów dolarów będzie kosztowała Elektrim - i szwedzkiego operatora Ericsson, z którym firma podpisała list intencyjny dotyczący dostaw i instalacji urządzeń dostępowych i przełączników o dużej przepustowości - budowa ogólnopolskiej szkieletowej sieci dostępowej do Internetu oraz sieci transmisji danych i głosu.