Szef Yahoo! rezygnuje

Timothy Koogle zrezygnował po ogłoszeniu informacji, że wyniki Yahoo! w 2001 r. będą o wiele gorsze niż zakładały, skorygowane już raz, prognozy.

Długoletni szef spółki Tim Koogle zapowiedział, że rezygnuje z pełnionej funkcji. „Pozostanę przewodniczącym rady nadzorczej i dyrektorem wykonawczym, dopóki Yahoo! nie znajdzie kogoś, kto mnie zastąpi. Później mam zamiar być aktywnym i oddanym przewodniczącym rady nadzorczej” - powiedział 49-letni Tim Koogle. Decyzję tę szef Yahoo! podjął po tym, jak w ciągu ostatnich miesięcy kilku przedstawicieli kadry zarządzającej zrezygnowało ze stanowisk.

Yahoo! w pierwszym kwartale 2001 r. oczekuje przychodu w wysokości 170-180 mln USD, podczas gdy analitycy przewidywali 232,6 mln USD. Dyrektor finansowy, Sue Decker zapowiedziała, że w całym 2001 r. spółka chce wyjść na zero, analitycy zaś oczekiwali zysku na akcję w wysokości 36 centów, a jeszcze na początku stycznia br. - 57 centów na akcję.

Decyzję o obniżeniu prognoz firma uzasadnia warunkami ekonomicznymi, pogarszającymi się w bardzo szybkim tempie. Drastycznie zmalały wpływy z reklam, stanowiące 90% przychodów Yahoo!, brakuje również inwestorów, którzy coraz słabiej interesują się branżą internetową. Sue Decker odmówiła również podania prognozy finansowej na pozostałą część roku, ze względu na szybko zmieniające się warunki makroekonomiczne.

Zdaniem analityków, po drastycznym spadku kursów akcji firma jest narażona na wrogie przejęcia.