Szczęśliwy Ahoj?

Za ponad 8 mln zł Chemiskór odkupił od dotychczasowych udziałowców spółkę TheMotherShip Poland, która zarządza portalem Ahoj. Niską wycenę portalu wymusiły kłopoty finansowe The MotherShipPoland, któremu groziło bankructwo.

Zgodnie z podpisaną w piątek umową Chemiskór nabędzie trzy spółki z grupy TheMotherShip Internet Holdings: TMS Auction - 97% udziałów za 48,6 tys. zł; TMS Travel - 75% za 7,5 tys. zł; TMS Poland - 99,9% za 8 mln zł. Łącznie Chemiskór ma zapłacić 8,056 mln zł do 30 września br. W zamian za to właściciele TMS zobowiązali się objąć za 8 mln zł akcje serii H Chemiskóru.

Od zeszłego roku, po wycofaniu się z branży garbarskiej, Chemiskór buduje grupę medialną, nabywając udziały w wydawnictwach prasowych i mediach elektronicznych. Giełdowa spółka zainwestowała w lokalne gazety bezpłatne i rozgłośnie radiowe. Na przełomie 2000/2001 Chemiskór kupił większościowy pakiet akcji Domu Wydawniczego Wolne Słowo, wydawcy dziennika „Życie”. Przedstawiciele Chemiskóru od miesięcy deklarowali, że Internet stanie się ważnym elementem strategii grupy medialnej, ale do ostatniego piątku spółka nie dokonywała żadnych inwestycji w tę branżę.

Okazją stały się kłopoty finansowe Ahoja, który był ostatnim wysokonotowanym w rankingach popularności (mieści się w pierwszej piątce styczniowego rankingu TNS OBOP) portalem bez inwestora. Szukając nowych źródeł finansowania Ahoja TheMotherShip Poland (TMS) prowadziło negocjacje z belgijskim funduszem Deficom Group. W styczniu br. wydawało się, że impas w poszukiwaniu inwestora zostanie przełamany, jednak gdy TMS wbrew umowie z funduszem nie mogło znaleźć drugiego kandydata na objęcie udziałów Ahoj, Deficom Group zagroziło wycofaniem się z inwestycji. Przed TMS stanęło widmo bankructwa; na spółce ciążyły poważne długi, a jeden z wierzycieli - firma marketingowa OMD Poland, nie mogąc wyegzekwować ponad 2 mln zł należności za przeprowadzoną kampanie promocyjną Ahoja, złożyła w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości TMS. 21 lutego br. OMD wystawiło na sprzedaż wierzytelności TMS, które w ciągu 2 dni za 100% wartości nabył Chemiskór (ureguluje należność do końca maja br.).

Znalezienie inwestora nie było jednak przesądzone. Według nieoficjalnych informacji TMS prowadziło w dalszym ciągu negocjacje z innymi kandytami. Pojawiły się pogłoski, że rozmowy z Chemiskórem dotyczyły poziomu zatrudnienia w portalu i możliwości odwołania zarządu. Negocjacje ciągnęły się przez 2 tygodnie.

Chemiskór podyktował swe warunki wykorzystując podbramkową sytuację TMS, które przeżywało liczne kłopoty m.in. z regulowaniem pensji pracownikom. 10 mln zł, jakie spółka zapłaciła (ponad 8 mln za udziały i 2 mln na pokrycie zobowiązań wobec wierzycieli), za Ahoj, mieszczący się w pierwszej piątce polskich portali, wydaje się ceną okazyjną. Niektórzy analitycy byli zdumieni tak niską ceną, ale ale nie zabrakło też głosów przeciwnych: „Mam poważne wątpliwości, czy w jakichkolwiek rankingach portali liczą się jakieś pozycje poza pierwszymi dwiema” - zastanawia się Dorota Ubysz z SG Securities London. - „Przykład debiutu giełdowego Interii nie jest miarodajny, ponieważ w mojej opinii spółka ta została mocno przeszacowana. Nie wierzę w wartość portali, które chcą osiągać zyski ze sprzedaży powierzchni reklamowej na polskim rynku.”

Dotychczasowi właściciele Ahoja pozostaną na razie w zarządzie TMS. Ich odwołanie z władz firmy nie jest obecnie brane pod uwagę. Według umowy z Chemiskórem "starzy" udziałowcy zyskają pośredni wpływ na portal jako akcjonariusze giełdowej spółki. Nie wiadomo jeszcze, w jakim terminie obejmą akcje Chemiskóru. Jego rzeczniczka, Monika Sarnecka, zapewniła nas, że stanie się to do końca roku.

Zakup Domu Wydawniczego Wolne Słowo przez Chemiskór odbył się na podobnej zasadzie jak transakcja z TMS; dotychczasowi udziałowcy firmy wydającej "Życie" zobowiązali się do objęcia pakietów akcji Chemiskóru. Jeden walor wyceniono na 3 zł. Kapitał akcyjny Chemiskóru wynosi ponad 10 mln zł a jego wartość rynkowa to ok. 150 mln zł. Największym udziałowcem Chemiskóru jest Kredyt Bank, który ma 2 mln akcji i blisko 19% głosów na WZA.

Zarząd Chemiskóru ogłosi nową strategię Ahoja w ciągu 3 tygodni i do tego czasu nie chce zdradzić szczegółów zawartej transakcji.