Szczęśliwa Terra Lycos

Terra Lycos uzyskała 60-proc. wzrost przychodów w I kw. br. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, ale wciąż wykazuje straty na poziomie 108 mln GBP.

Przychody trzeciego pod względem wielkości światowego operatora internetowego spadły o 6% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Terra Lycos wprawdzie nie przynosi jeszcze dochodu, ale wykazuje coraz niższe straty. Jest to związane z polityką redukcji kosztów. Od połączenia Terra Networks z Lycosem w lipcu ub. r. zmniejszono zatrudnienie o 15%.

Liczba odwiedzających dziennie strony Terry Lycos wzrosła o 23%, do ok. 431 mln, a liczba zarejestrowanych użytkowników sięgnęła 98 mln. Liczba subskrybentów usług dostępowych wzrosła o 15%, do 7 mln.

<i>Źródło: The Register</i>