Szatański plan na tańszy internet w Polsce?

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty wpadł na pomysł, by umorzyć operatorom komórkowym spłacenie należności za koncesję UMTS (390 mln euro). URTiP przekonuje, że operatorzy mogliby te pieniądze przeznaczyć na inwestycje w bezprzewodowy internet. Zdania są podzielone co do powodzenia takiego projektu.

Informacje podajemy za "Parkietem". Urząd Regulacji Telekomunikacji i Polski zamierza wystąpić do ministra infrastruktury z prośbą o umorzenie pozostałych opłat koncesyjnych za telefonię trzeciej generacji. Przypomnijmy, że trzej operatorzy: PTC, Polkomtel oraz Centertel mają jeszcze do spłaty 390 mln euro. URTiP proponuje, by spłatę zamienić na inwestycje w bezprzewodowy internet.

Jak wskazuje URTiP operatorzy do świadczenia radiowego dostępu do internetu wykorzystaliby obecną infrastrukturę . Na terenie całego kraju miałyby powstać liczne radiowe punkty dostępu - hot spoty. Prędkość przesyłania danych byłaby jednak o wiele wyższa niż w obecnych rozwiązaniach. Mówi się, że transfer wyniósłby 70 Mb/s.

Nie wiadomo jednak, w jaki sposób miałoby dojść do zamiany opłat koncesyjnych na inwestycje. Zapewne takie rozwiązanie musi mieć poparcie w ustawie. To, czy taką propozycję poprą posłowie, jest niepewne.

Zdaniem Centrum Studiów Regulacyjnych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową rozwiązanie proponowane przez URTiP wcale nie jest korzystne, bo przypomina próbę demonopolizacji rynku przez wspieranie kolejnych monopolistów.