Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Szacunki b. Optimusa

Grupa Onet podała szacunkowe dane na temat wartości i wielkości sprzedaży Optimusa w IV kwartale 2001 i w całym ub. roku. Technologiczna część dawnego Optimusa, spółka Optimus Technologie ocenia, że w br. roku jej sprzedaż komputerów osobistych będzie niższa od ubiegłorocznej.

Zarząd Grupy Onet.pl (dawny Optimus) oszacował wstępnie sprzedaż spółki w IV kw. 2001 na około 179,9 mln zł. Spółka osiągnęła w tym okresie zysk brutto w wysokości ok. 33,3 mln zł. Koszty poniesione na restrukturyzację wyniosły w IV kwartale 2001 rok około 580 tys. zł.

W całym roku 2001 Grupa Onet szacuje przychody spółki netto ze sprzedaży na 534,7 mln zł, przy kosztach sprzedaży ocenianych na 44,9 mln zł.

W IV kwartale 2001 spółka sprzedała 36 tys. komputerów osobistych, a w całym roku 2001 – ponad 80 tys. sztuk. W 2001 sprzedano też 906 sztuk serwerów marki Optimus. Zarząd Optimus Technologie, spółki która przejęła tę sferę działalności poinformował, że planuje w 2002 roku sprzedać powyżej 76 tys. sztuk komputerów osobistych i 1200 serwerów.