Symetria wprowadziła platformę do badań użyteczności online

UserZoom to aplikacja służąca do prowadzenia badań użyteczności online. Użytkownicy biorą udział w badaniu odwiedzając serwisu z poziomu własnego komputera, co pozwala na badanie nawet kilkuset osób jednocześnie.

UserZoom umożliwia badanie serwisu na wiele sposobów. Pozwala na obserwację ścieżki przemieszczania się użytkowników, generowanie map cieplnych kliknięć czy wykresów z podsumowaniem wyników. Procedura obejmuje zazwyczaj odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe i wykonanie kilku krótkich zadań w obrębie serwisu.

Klient musi określić tylko, jakie części serwisu chce poddać analizie.

Specjalnie przygotowane badanie zostaje uruchomione na stronie internetowej i trwa samoczynne zbieranie wyników. Reszta obejmuje analizę zebranych danych oraz przygotowanie eksperckiego raportu, który podsumowuje wyniki.

"Zalety platformy sprawiły, że zdecydowaliśmy się ją wprowadzić do Polski. Coraz większa popularność narzędzia za granicą pozwoliła nam zdobyć pewność, że zainteresowanie nim będzie wzrastać, także w naszym kraju" - komentuje Piotr Jardanowski - szef działu badawczego Symetrii. - "Platforma pozwala na

realizowanie badań na dużych próbach badawczych, które są silnym czynnikiem w procesach decyzyjnych."

UserZoom istnieje od 8 lat.