Świetny debiut dostawcy internetu

Hyperion dał zarobić inwestorom. W piątek zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych. Cena emisyjna akcji Hyperiona została ustalona na 7 zł. Cena akcji Hyperion w dniu debiutu według ostatniego notowania wzrosła o ponad 30% do 9,15 zł.

Z publicznej oferty akcji spółka pozyskała 35 mln zł, które w większości zostaną przeznaczone na konsolidację rynku. Jak zapowiedział na konferencji z okazji debiutu na GPW Tomasz Gajdziński, na koniec 2008 roku firma chce dostarczać internet około 100 tys. klientów. Już teraz z jego oferty korzysta 38 tys. abonentów, a dzięki planowanym akwizycjom do końca roku ma ich być 60 tys.

Strategia Hyperion zakłada stworzenie jednej z głównych na polskim rynku grup niezależnych dostawców usług telekomunikacyjnych. Spółki nastawia się na ekspansję geograficzną, zwiększanie liczby abonentów na dotychczas obsługiwanym obszarze oraz wprowadzanie nowych usług, w tym przede wszystkim tzw. triple play, czyli dostęp do internetu, telefonii i telewizji za pomocą jednej sieci informatycznej. Hyperion przygotowuje się do wdrożenia nowego standardu dostępu - za pomocą technologii WiMAX.

Na 2006 rok firma prognozuje trzykrotny wzrost zysku netto - do ponad 3,5 mln zł oraz dwukrotne zwiększenie rentowności EDITDA -do 6,5 mln zł - w porównaniu do roku ubiegłego. W latach 2003-2005 przychody Grupy Kapitałowej Hyperion wzrosły o ponad 270%, natomiast zysk netto zwiększył się trzykrotnie. Na koniec 2005 roku zysk netto spółki przekroczył 1 mln zł, przy przychodach rzędu 15,5 mln zł.

Więcej o planach spółki:

Hyperion chce być większym dostawcą internetu niż wszystkie telewizje kablowe

***

Hyperion zaoferował inwestorom 5 mln akcji serii B podzielonych na dwie transze. Transza otwarta, skierowana do inwestorów indywidualnych, obejmowała 1,5 mln akcji. Dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczono 3,5 mln walorów (w tym 1,9 mln szt. akcji dla obligatariuszy spółki). Zapisy na akcje przyniosły inwestorom indywidualnym uczestniczącym w procesie book-building redukcję na poziomie 79,4%.

Inwestorzy, którzy nie uczestniczyli w budowaniu księgi popytu otrzymali jedynie 10% walorów, na jakie złożyli zapisy. Ogółem, w transzy otwartej, złożono 567 zapisów na łączną sumę ponad 9,3 mln walorów - sześciokrotnie więcej niż zostało im zaoferowanych. Inwestorzy instytucjonalni złożyli ogółem 158 zapisów. W tej transzy, ze względu na konstrukcję oferty, redukcja nie wystąpiła.