Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Świat: reklama w internecie wyprzedziła magazyny

Internet zwiększył swój udział w światowym rynku reklamy do 12.6 proc. w 2009 r. Tym samym udział internetu w globalnym torcie reklamy stał się większy, niż udział magazynów papierowych.

Nie od dziś wiadomo, że spada sprzedaż prasy. Przykład z polskiego podwórka: w lutym br. spadła sprzedaż dzienników ogólnopolskich. Miesięczna sprzedaż największego na rynku Faktu zmalała o ok. 11 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej i wyniosła 442 357 egz. Na drugim miejscu w rankingu znalazła się Gazeta Wyborcza (337 652 egz., 13,74 proc. spadku) - wynika z danych ZKDP.

W całym 2009 r. roku kupowaliśmy codziennie średnio ponad 105 tysięcy egzemplarzy gazet mniej niż rok wcześniej. Podobna tendencja postępuje także w innych państwach, czego odzwierciedleniem są malejące wydatki reklamowe przeznaczane na "papier". Najnowsze dane ZenithOpimedia, pokazują, że udział magazynów w globalnym torcie reklamy zmalał w 2009 r. i wyniósł 10,3 proc. (spadek o 1,3 proc.). Z roku na rok udział tego medium będzie malał, by w 2012 r. wynieść 8,6 proc. Tendencja spadkowa postępuje także w przypadku dzienników, których udział w ubiegłym roku osiągnął poziom 23,1.

Świat: reklama w internecie wyprzedziła magazyny

Udział poszczególnych mediów w wydatkach reklamowych (%). Żródło: ZenithOptimedia

Internet, mimo kryzysu, kontynuuje nieprzerwany wzrost. Prawdopodobnie recesja przyspieszyła przerzucanie budżetów z tradycyjnych mediów, zmuszając reklamodawców do skoncentrowania się na mierzalnym zwrocie z inwestycji. Internet zwiększył swój udział w światowym rynku reklamy z 10.5% w 2008 do 12.6% w 2009, po raz pierwszy wyprzedzając magazyny. specjaliści ZenithOptimedia przewidują, że w 2012 udział internetu osiągnie poziom 17.1%.

Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New replica rolex watches are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.