Świat: reklama w internecie wyprzedziła magazyny

Internet zwiększył swój udział w światowym rynku reklamy do 12.6 proc. w 2009 r. Tym samym udział internetu w globalnym torcie reklamy stał się większy, niż udział magazynów papierowych.

Nie od dziś wiadomo, że spada sprzedaż prasy. Przykład z polskiego podwórka: w lutym br. spadła sprzedaż dzienników ogólnopolskich. Miesięczna sprzedaż największego na rynku Faktu zmalała o ok. 11 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej i wyniosła 442 357 egz. Na drugim miejscu w rankingu znalazła się Gazeta Wyborcza (337 652 egz., 13,74 proc. spadku) - wynika z danych ZKDP.

W całym 2009 r. roku kupowaliśmy codziennie średnio ponad 105 tysięcy egzemplarzy gazet mniej niż rok wcześniej. Podobna tendencja postępuje także w innych państwach, czego odzwierciedleniem są malejące wydatki reklamowe przeznaczane na "papier". Najnowsze dane ZenithOpimedia, pokazują, że udział magazynów w globalnym torcie reklamy zmalał w 2009 r. i wyniósł 10,3 proc. (spadek o 1,3 proc.). Z roku na rok udział tego medium będzie malał, by w 2012 r. wynieść 8,6 proc. Tendencja spadkowa postępuje także w przypadku dzienników, których udział w ubiegłym roku osiągnął poziom 23,1.

Świat: reklama w internecie wyprzedziła magazyny

Udział poszczególnych mediów w wydatkach reklamowych (%). Żródło: ZenithOptimedia

Internet, mimo kryzysu, kontynuuje nieprzerwany wzrost. Prawdopodobnie recesja przyspieszyła przerzucanie budżetów z tradycyjnych mediów, zmuszając reklamodawców do skoncentrowania się na mierzalnym zwrocie z inwestycji. Internet zwiększył swój udział w światowym rynku reklamy z 10.5% w 2008 do 12.6% w 2009, po raz pierwszy wyprzedzając magazyny. specjaliści ZenithOptimedia przewidują, że w 2012 udział internetu osiągnie poziom 17.1%.