Świat: reklama w internecie wyprzedziła magazyny

Płatne wyszukiwanie jest główną siłą napędową wzrostu internetu: stanowi 50.2% wszystkich wydatków internetowych w 2009. Analitycy spodziewają się wzrostu tej wartości do 52.1% w 2012. Udział reklam graficznych w wydatkach na internet spadł z 33.0% w 2008 do 32.0% w 2009. Spodziewany jest dalszy spadek 31.7% w 2010, jednakże nowe formaty - zwłaszcza video internetowe - powinny pomóc w szybszym wzroście tego sektora w porównaniu do całego rynku reklamy internetowej w 2011 i 2012 roku, osiągając 32.2% udziałów w wydatkach na reklamę internetową w drugiej połowie roku.

Telewizja ucierpiała wskutek kryzysu mniej niż pozostałe media ponieważ oglądalność telewizji wzrosła podczas recesji (jako tania a absorbująca forma rozrywki) a także dlatego, że siła telewizji w budowaniu marki stanowi duże uzupełnienie dla internetu w generowaniu odzewu i sprzedaży. Wydatki na reklamę TV spadły o 6.7% w 2009, lecz jej udział rynkowy wzrósł z 38.1% do 39.4%. Specjaliści ZenithOptimedia zapowiadają dalszy wzrost udziału w kolejnych latach, aż do 40.6% w 2012, dzięki wzrostowi na rynkach rozwijających się, na których TV jest znacznie bardziej dominującym medium niż w krajach rozwiniętych.

Świat: reklama w internecie wyprzedziła magazyny

Wydatki reklamowe według mediów w milionach USD według obecnych cen (wg przelicznika 2008). Żródło: ZenithOptimedia

Zaufanie do poprawy światowej gospodarki rośnie powoli, co można zaobserwować na rynkach reklamowych na całym świecie. Wydatki na reklamę zwiększają się na szybko rozwijających sie rynkach a na całym świecie okres spadków zbliża się ku końcowi szybciej niż można sie było tego spodziewać. Analitycy ZenithOptimedia przewidują, że światowe wydatki na reklamę wzrosną w 2010 roku o 2.2% podczas gdy jeszcze w grudniu prognoza mówiła o 0.9% wzrostu.