Superkomputer od IBM

IBM podpisało prestiżowy kontrakt z niemieckim centrum badawczym w Juelich. Firma dostarczy i zainstaluje superkomputer w znajdującym się w Juelich Centralnym Instytucie Obliczeń Matematycznych (ZAM).

Superkomputer oparty będzie na technologii mikroprocesorowej IBM Power4, a jego moc obliczeniowa sięgać ma 5,8 teraflops-ów. Przewyższy ona w praktyce dostępne obecnie w Niemczech moce centrów superkomputerowych w ZAM i John von Neumann Intitute für Computing (NIC) ponad 13-krotnie. Nowy komputer będzie dostarczony latem 2003 roku i zastąpi obecny system.

ZAM i niemiecki oddział IBM współpracować będą nad optymalizacją nowego systemu HPC w ramach sieci łączącej centra superkomputerowe UNICORE. Superkomputer będzie także włączony do powstającej sieci paneuropejskiej.

Centrum w Juelich współpracuje w Polsce m.in. z Instytutem Problemów Jądrowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także instytutami fizyki w Krakowie i Łodzi.