Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Sun wciąż pod kreską

W grudniu ub. r. Sun Microsystems zakończył swój II kw. finansowy 2003 r. W okresie tym ze względu na odpisy inwestycyjne koncern zanotował aż 2,28 mld USD straty netto.

Obroty firmy w zakończonym kwartale przekroczyły 2,92 mld USD, co oznacza ponad 6-proc. spadek w stosunku do ubiegłego roku (3,11 mld USD). W analogicznym okresie 2002 r. finansowego strata netto firmy była znacznie mniejsza i wynosiła 431 mln USD. Zarząd Sun Microsystems ocenia jednak pozytywnie miniony kwartał. Na wyniku koncernu zaważyły bowiem kolejne odpisy inwestycyjne w wysokości 2,1 mld USD, z tytułu przejęcia spółek Cobalt Networks i HighGround Systems. Koszty restrukturyzacji firmy pochłonęły dodatkowe 357 mln USD.

Spadła sprzedaż wieloprocesorowych platform unixowych Sun Microsystems. Trend ten utrzymuje się już od kilku kwartałów. Klienci firmy wybierają częściej systemy klasy middle i low-end. Przychody firmy z działalności w Stanach Zjednoczonych i Azji spadły o 12% i 9%. Sun zanotował natomiast kolejny 4% wzrost obrotów na rynku europejskim. Zarząd koncernu nie przedstawił konkretnych prognoz na 2003 r., gdyż nie spodziewa się rychłej poprawy sytuacji rynkowej. Firma podała, że planuje dalsze ograniczenie kosztów działalności.