Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Sukces tłumi pokorę wobec klienta?

Jednym ze sztandarowych przykładów e-sukcesu są firmy sprzedające w Sieci usługi turystyczne. Tymczasem witryny te na najbardziej rozwiniętym amerykańskim rynku nienajlepiej traktują swoich klientów - często nie odpowiadają na ich zapytania i dowolnie dysponują powierzonymi sobie danymi osobowymi.

Bostońska organizacja The Customer Respect Group (CRG) przeprowadził badanie jakości obsługi klienta przez internetowe witryny turystyczne w USA. Jedna czwarta witryn objętych testem - serwisów linii lotniczych, hoteli i sprzedawców usług turystycznych nie odpowiada na zapytania klientów; dalsze 33% odpowiada, ale w ponad 24 godziny po otrzymaniu zapytania.

Nie najlepiej jest także, jeśli chodzi o prywatność klientów witryn turystycznych. 28% z nich obraca danymi konsumentów bez ich zgody, a 10% w ogóle nie wyjaśnia, jak zamierza z tymi danymi się obchodzić. Szczególnie kiepsko wypadają pod tym względem linie lotnicze.

Branża turystyczna nie wypada przy tym w ocenie CRG najgorzej. CRG ocenia całościowo podejście do klienta w różnych branżach w skali od 1 do 10 (10 to najwyższa nota). Ogółem branża turystyczna uzyskała 6,8 punktu, i jest - co należy podkreślić - powyżej ogólnego Indeksu Szacunku Klienta, który w ub.r. według CRG wynosił 5,9. Najniżej oceniane były linie lotnicze i hotele - 6,6 punktu, najwyżej - internetowi sprzedawcy usług turystycznych w rodzaju Expedii, Orbitz czy Travelocity (7,3 punktu).