Subskrybent lepszy, niż nabywca?

Microsoft będzie sprzedawać oprogramowanie we współpracy z Europejskim Funduszem Leasingowym. Partnerzy liczą na sprzedaż oprogramowania dla ok. 20 tys. stanowisk komputerowych jeszcze w tym roku.

Zawarte między firmami porozumienie zakłada dystrybucję uaktualnień do Windows 2000 Professional, Office 2000 Professional oraz licencji dostępu do serwerów z rodziny BackOffice wśród klientów EFL. Na mocy trzyletniej umowy będą oni obciążani miesięcznymi opłatami abonamentowymi w wysokości ok. 80 zł za jedno stanowisko komputerowe. Program OSL (Otwarta Subskrypcyjna Umowa Licencyjna) zakłada obsługę nie mniej niż 10 stanowisk komputerowych w jednej firmie. "To kwestia zbyt wysokich kosztów obsługi małego klienta, dla przykładu chociażby drukowania faktur" - wyjaśnia dyr.gen. Microsoftu w Polsce Tomasz Bochenek. - "Zresztą z naszych doświadczeń wynika - programy analogiczne do OSL są realizowane w całej Europie - że największy popyt na tego typu rozwiązania jest właśnie w firmach z co najmniej 10 komputerami." Przedstawiciele Microsoftu i EFL nie wykluczyli obniżenia dolnego progu wymaganej ilości stanowisk w przyszłości.

Opłata abonamentowa została skalkulowana tak, aby w ciągu trwania umowy licencyjnej wyrównywać koszt zakupienia oprogramowania w tradycyjny sposób. Upusty w ramach nowego systemu dystrybucji są związane jedynie z wybraną wersją usługi. Monika Gizicka z Microsoftu zwróciła jednak uwagę, że dzięki temu można rozłożyć płatność na mało uciążliwe raty i bezpłatnie korzystać z nowych wersji dzierżawionego oprogramowania. "Jest w tym także element antyfiskalny" - powiedział jeszcze prezes EFL Leszek Czarnecki. - "Firma nie musi nabywać praw niematerialnych do oprogramowania, tylko wnosić opłaty subskrypcyjne, które odliczy od podatku."

Abonament będzie wpływał do EFL. "Microsoft będzie miał swoją prowizję od opłaty, tak jak i inni współpracujący z nami dostawcy towarów i usług. Rozliczać się z nim będziemy w cyklu miesięcznym" - wyjaśniła Edyta Piałucka, doradca zarządu EFL ds. rynku IT.

Partnerzy przewidują, że pierwsi klienci programu pojawią się na początku czerwca.