Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Styczniowy spokój dotcomów

Według danych Webmergers, w styczniu padło 19 firm internetowych – najmniej od 17 miesięcy. Wartość przejęć i fuzji wyniosła w tym miesiącu 2,1 mld USD i była o 42% niższa niż przed rokiem.

Webmergers podał informacje na temat rynku firm internetowych w styczniu. Łącznie na przejęcia udziałów w 130 dotcomach wydano w styczniu br. 2,1 mld USD – to o 42% mniej niż w styczniu ub. roku. Webmergers odnotował za to najniższą od sierpnia 2000 roku liczbę upadków dotcomów – w styczniu zbankrutowało ich tylko 19. W najgorszym okresie, wiosną i latem ub. roku padało miesięcznie powyżej 50 firm z sektora nowej gospodarki. Styczeń przyniósł jednak zarazem upadek takich firm jak Global Crossing, Usinternetworking czy Beyond.com.

Do najważniejszych transakcji na rynku w styczniu należały przejęcie przez brytyjski bank internetowy Egg francuskiego Zebanku za 8 mln USD, przejęcie przez fundusz Sun Capital bankrutującego serwisu WebLink Wireless, przejęcie przez Register.com innej firmy rejestrującej domeny – brytyjskiego Virtual Internet. Ponadto m.in. Telefonica objęła udziały w niemieckim dostawcy DSL – HighwayOne a amerykańskie firmy oferujące transmisje strumieniowe - Streaming Media i E-media – połączyły się.