Strony uczelni wyższych wysoko funkcjonalne

We wrześniu 2005 roku serwisy szkół wyższych odwiedziło 40% polskich internautów. Wśród 73 witryn najpopularniejszą jest witryna Uniwersytetu Warszawskiego, drugą Akademii Górniczo-Hutniczej, trzecią - witryna Uniwersytetu Gdańskiego.

Stroną, na której internauci spędzają przeciętnie najwięcej czasu i wykonują najwięcej odsłon, jest strona Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Na witrynie tej uczelni, oprócz informacji o dostępnych kierunkach, rekrutacji na studia i dodatkowych kursach, można obejrzeć film, uczestniczyć w czacie, czy sprawdzić pocztę. Stosunkowo wiele w porównaniu do sporej ilości serwisów o czysto wizytówkowym charakterze.

Strony uczelni wyższych wysoko funkcjonalne

Wśród użytkowników witryn szkół wyższych dominują osoby w wieku 15-24 lat. Są to obecni studenci oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich, którzy dopiero co stoją przed wyborem kierunku studiów i uczelni.

Jak wynika z raportu Gemius SA pt.: "Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów 2005", internet jest podstawowym źródłem informacji o uczelniach wyższych dla zdecydowanej większości uczniów i studentów. Dużo mniejszym powodzeniem cieszą się: opinia znajomych i/lub innych studentów, materiały informacyjne uczelni, informatory dla absolwentów, targi edukacyjne, publikacje prasowe oraz reklama. Aż 77% respondentów, którzy planują podjąć studia, deklaruje, że przed wyborem uczelni korzysta ze stron szkół wyższych.

Według badania Megapanel PBI/Gemius we wrześniu 2005 strony uczelni wyższych odwiedził co drugi uczeń i student. Na stronach spędził przeciętnie 26 minut i 21 sekund oraz wykonał średnio 44,71 odsłon. W grupie uczniów i studentów odwiedzających strony uczelni wyższych przeważają kobiety (63,08%) i to one są bardziej niż mężczyźni zainteresowane omawianymi witrynami. Informacja o znacznym odsetku kobiet na stronach uczelni wyższych pozostaje w zgodzie z ogólną tendencją - według danych Głównego Urzędu Statystycznego, kobiety częściej niż mężczyźni mają ukończoną szkołę co najmniej średnią, a prawie 11%. skończyło studia. Mężczyźni częściej pozostają przy wykształceniu zasadniczym zawodowym (ponad 41%), a tylko niecałe 6% posiada wykształcenie wyższe.

Strony uczelni wyższych wysoko funkcjonalne

Informacje dostępne na stronach uczelni wyższych są atrakcyjne dla uczniów i studentów mieszkających w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców. Świadczy o tym relatywnie długi średni czas na użytkownika (36 minut i 38 sekund) i średnia liczba odsłon na użytkownika (67,23). Większość szkół wyższych funkcjonuje w dużych ośrodkach miejskich, stąd znaczna aktywność tej grupy internautów nie powinna dziwić. Wynika z kilku przyczyn - w przypadku studentów możemy mówić o zapotrzebowaniu na informacje związane z już podjętymi studiami. Przez internet mają możliwość sprawdzenia rozkładu zajęć, przeglądnięcia dodatkowych kursów, czy sprawdzenia wyników w sesji egzaminacyjnej. Internet pozwala też na uczestnictwo w życiu macierzystej uczelni. Uczniowie dzięki internetowi mogą rozeznać się w ofercie edukacyjnej uczelni działających bądź w rodzimym mieście, bądź w innym ośrodku akademickim.

Więcej danych z raportu w serwisie audyt.gemius.pl