Stratny Optimus

Skonsolidowana strata netto Optimusa po czterech kwartałach ub. roku wyniosła 39,6 mln zł przy przychodach na poziomie 278,3 mln zł. Firmie udało się jednak wypracować pierwszy od czasu podziału spółki zysk na poziomie operacyjnym. Wyniósł on 24 mln zł.

Na wynik finansowy wpłynęło rozwiązanie rezerwy w wysokości 28,7 mln zł, utworzonej uprzednio na potrzeby zobowiązań podatkowych. W IV kw. 2002 r. zwiększył sprzedaż o 50%. Firma dostarczyła na rynek 15,7 tys. komputerów. W okresie tym przychody netto Optimusa wyniosły 70,5 mln zł (w tym od podmiotów powiązanych - 1,7 mln zł). Skonsolidowana strata za wyniosła 1,9 mln zł.

Przychody netto, liczone narastająco, po czterech kwartałach sięgały 278,3 mln zł. Grupa poniosła 35,9 mln zł straty na poziomie operacyjnym i 39,6 mln zł straty netto. Tym samym strata w przeliczeniu na akcję wyniosła po czterech kwartałach 4,23 zł.

Receptą na dalszą poprawę wyników finansowych mają być nowe produkty i uporządkowanie kanału sprzedaży. Optimus zamierza pozyskać nowych partnerów handlowych oraz wzmocnić sprzedaż w segmencie biznesowym.