Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Strategia ery postdotcomowej

Fundusz Net Investment podpisał list intencyjny o przejęciu większościowego pakietu firmy PLAS, zajmującej się merchandisingiem. Fundusz założony jako internetowy inkubator wycofuje się ze strategii inwestowania w przedsięwzięcia tzw. Nowej Ekonomii.

Inkubator internetowy Net Investment powstał wiosną 2001 roku. Wówczas, w perspektywie półrocza założyciele funduszu planowali inwestycje w 5 do 8 nowych projektów. Mówiono o upublicznieniu spółki. Według informacji prezesa NISA, Arkadiusza Kuicha, prowadzono nawet rozmowy z inwestorem zagranicznym, który mógłby objąć mniejszosciowe udziały w funduszu, za 10 mln USD. 40% środków miało być inwestowanych w rozwiązania B2B i B2C, a 20% w m-commerce (związany z telefonią komórkową, GPRS i UMTS). Z planów tych nic nie wyszło. Do dziś za to, jako swoisty znak trudnych czasów, na stronie NISA straszy deklaracja „zamierzamy stworzyć grupę medialną złożoną z firm działających na polach GPRS i UMTS, szerokopasmowego Internetu i telewizji interaktywnej, dostarczających rozwiązania biznesowe i kontentowe”.

Obecnie więc, „w związku z ogólnoświatowym ochłodzeniem zainteresowania dużych inwestorów instytucjonalnych firmami z branży TMT”, fundusz postanowił „poszerzyć krąg swoich zainteresowań”. NISA donosi o podpisaniu listu intencyjnego z firmą PLAS, w której ma objąć od 51 do 79% udziałów. Od 1997 roku PLAS świadczy usługi merchandisingowe (układanie towarów na półce oraz jej optymalne wykorzystanie), promocyjne, informacyjne, programy lojalnościowe itp. Do jej klientów należą Simba Toys, Lego, Puma, Dramers, Hortex, Indykpol, Kotlin, Adidas czy Head. NISA wprowadzi do trzyosobowego zarządu dwie osoby i trzy osoby do pięcioosobowej rady nadzorczej. Wartość transakcji nie została ujawniona.

"Nasza działalność i poszy\ukiwania będą się obecnie kierowały własnie w stronę tego typu przedsięwzięć - osadzonych w starej gospodarce, dla których łatwiej pozyskać jest w późniejszym czasie inwestora" - powiedział Arkadiusz Kuich, prezes NISA. W opinii prezesa NISA, nie oznacza to zupełnego odwrócenia od wczesniej podjętych projektów internetowych. "W kilku przypadkach rozmowy się toczą. Tak jest np. z serwisem turystycznym T4U.pl, przemianowanym na superpoland.com, dla którego poszukujemy inwestora branżowego. Dobrze radzi sobie za to B2.pl, która ostatnio zrealizowała serwis dla Kancelarii Prezydenta" - powiedział Arkadiusz Kuich.