Strata grupy Softbank po półroczu

Skonsolidowane przychody Softbanku za I półrocze 2002 r. wyniosły 156 mln zł. W okresie tym dwanaście spółek grupy zanotowało łączną stratę netto w wysokości 9,8 mln zł. Drugie półrocze ma poprawić wyniki Softbanku dzięki nowym kontraktom i zmianie struktury sprzedaży.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy ub.r. przy stracie na poziomie 7,2 mln zł grupa wypracowała 172,8 mln zł przychodu. Softbank SA w I półroczu 2002 r. osiągnął 122 mln zł przychodu i jedynie 181 tys. zł zysku netto. Słabsze wyniki w br. zarząd firmy tłumaczy „zmniejszonym popytem sektora bankowego na oferowane przez spółkę rozwiązania informatyczne”. Mimo ograniczenia projektów inwestycyjnych, sektor bankowo-finansowy pozostaje strategicznym obszarem działania firmy. W roku 2002 głównym klientem Softbanku pozostał Bank PKO BP SA (40% sprzedaży firmy). Kontrakty znacznej wartości spółka zawierała także z BZ WBK (8,0% sprzedaży), Pekao SA (7,5%) oraz BIG Bankiem (7,1%).

Drugie półrocze ma poprawić wynik Softbanku w wyniku zmiany struktury sprzedaży na korzyść kontraktów niesprzętowych o wyższej marży i rozwoju usług outsourcingowych. Firma zamierza jednocześnie szerzej promować rozwiązania CRM i systemy zarządzania wiedzą.