Strach przed kradzieżą tożsamości niekorzystny dla biznesu

Według badań przeprowadzonych wśród użytkowników Internetu w Stanach Zjednoczonych, większość klientów sklepów online deklaruje, że zrezygnuje z ich usług, jeżeli spotka się z przypadkami narażenia swojej tożsamości.

Wyniki badań pokazują, że użytkownicy zdają sobie w pełni sprawę z możliwości kradzieży tożsamości i firmy które nie zapewniają dostatecznych zabezpieczeń w przetwarzaniu danych osobowych mogą szybko utracić swoich klientów.

Dwie trzecie dorosłych użytkowników Internetu, którzy wzięli udział w badaniach, zamierza w sezonie przedświątecznym dokonywać zakupów online, przy czym 14 proc. z nich zamierza zrealizować tą metodą ponad połowę zakupów. Z drugiej strony 67 proc. badanych użytkowników Internetu zadeklarowało rezygnację z tej formy zakupu, jeżeli stwierdzi narażenie swoich danych osobowych.

Połowa respondentów zadeklarowała też zmianę instytucji finansowej, jeżeli stwierdzi ujawnienie swoich danych osobowych.

Zwiększa się świadomość możliwości kradzieży tożsamości - 34 proc. badanych potwierdziło, iż padło ofiarą takiej kradzieży lub zna osobę, która tego doświadczyła. Przy czym 83 proc. ma świadomość, że w okresie przedświątecznym istnieje największe prawdopodobieństwo kradzieży tożsamości.

Badania na próbce 2000 osób przeprowadziła na zlecenie Sun Microsystems firma Haris Interactive.