Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Strach przed kradzieżą tożsamości niekorzystny dla biznesu

Według badań przeprowadzonych wśród użytkowników Internetu w Stanach Zjednoczonych, większość klientów sklepów online deklaruje, że zrezygnuje z ich usług, jeżeli spotka się z przypadkami narażenia swojej tożsamości.

Wyniki badań pokazują, że użytkownicy zdają sobie w pełni sprawę z możliwości kradzieży tożsamości i firmy które nie zapewniają dostatecznych zabezpieczeń w przetwarzaniu danych osobowych mogą szybko utracić swoich klientów.

Dwie trzecie dorosłych użytkowników Internetu, którzy wzięli udział w badaniach, zamierza w sezonie przedświątecznym dokonywać zakupów online, przy czym 14 proc. z nich zamierza zrealizować tą metodą ponad połowę zakupów. Z drugiej strony 67 proc. badanych użytkowników Internetu zadeklarowało rezygnację z tej formy zakupu, jeżeli stwierdzi narażenie swoich danych osobowych.

Połowa respondentów zadeklarowała też zmianę instytucji finansowej, jeżeli stwierdzi ujawnienie swoich danych osobowych.

Zwiększa się świadomość możliwości kradzieży tożsamości - 34 proc. badanych potwierdziło, iż padło ofiarą takiej kradzieży lub zna osobę, która tego doświadczyła. Przy czym 83 proc. ma świadomość, że w okresie przedświątecznym istnieje największe prawdopodobieństwo kradzieży tożsamości.

Badania na próbce 2000 osób przeprowadziła na zlecenie Sun Microsystems firma Haris Interactive.