Stosunki PBI i Gemius są bardziej partnerskie, niż układ oparty na relacji zleceniodawca-zleceniobiorca - wywiad z Arturem Zawadzkim, prezesem Gemius

Jak wygląda w badaniu Megapanel podział kompetencji pomiędzy PBI, a firmą badawczą Gemius, kto decyduje o przyporządkowywaniu konkretnych witryn do odpowiednich kategorii tematycznych, dlaczego Nasza-Klasa nie korzysta już z audytu site-centric, skąd biorą się protesty przeciw wynikom badania Megapanel oraz czy badanie panelowe to dobre rozwiązanie- rozmowa z Arturem Zawadzkim, prezesem Gemius.

Stosunki PBI i Gemius są bardziej partnerskie, niż układ oparty na relacji zleceniodawca-zleceniobiorca - wywiad z Arturem Zawadzkim, prezesem Gemius
Jak wygląda podział kompetencji pomiędzy dwoma firmami odpowiadającymi za tworzenie standardu badań internetu w Polsce, czyli pomiędzy PBI a Gemiusem?

Badanie Megapanel PBI/Gemius realizowane jest na podstawie podpisanej w 2004 roku umowy pomiędzy PBI i Gemiusem. Oparte jest na metodologii, która została szczegółowo opisana i stała się załącznikiem do umowy. Obowiązkiem Gemiusa jest realizacja badania zgodnie z przyjętą metodologią.

Podpisana umowa powołała też do życia nowe ciało - Radę Badania - która ma obowiązek dbać o rozwój metodologii. Na forum Rady Badania omawiane są również bieżące sprawy związane z realizacją badania czy też rozwojem aplikacji gemiusExplorer. W skład organu wchodzi osiem osób - sześciu członków powołuje PBI dwóch zaś Gemius.

Jaką funkcję pełni PBI w badaniu Megapanel?

Może to się wydawać paradoksalne, ale mimo że z formalnego punktu widzenia PBI jest stroną umowy, to tak naprawdę nie ma bezpośredniego wpływu na badanie. Najistotniejszym organem jest Rada Badania. To na jej forum omawiane są i zapadają decyzje związane z kształtem badania, kierunkami rozwoju i zmianami w metodologii. Rada spotyka się systematycznie, działa w oparciu o regulamin, podejmuje uchwały, które są obligatoryjne dla Gemius.

Rola Gemius w badaniu Megapanel PBI/Gemius jest dość jasno określona, wykonując codzienne obowiązki - od komunikacji z panelistami po edukowanie rynku, dbamy o to, by badanie było realizowane i wyniki dostarczane do klientów. Gemius odpowiada również za rozwój tych części badania, które nie są związane z jego metodologią. Jest to m.in. rozwój aplikacji analitycznej gemiusExplorer, zmiany związane z coraz większą ilością danych, które musi przetworzyć czy zmiany sposobu analizy danych tak, by oprócz dostarczenia wyników badania, mógł odpowiadać na skomplikowane pytania coraz bardziej świadomych klientów.

Z punktu widzenia umowy, która nas wiąże, PBI pełni dwie podstawowe funkcje - jest aktywnym propagatorem badania na rynku oraz płaci nam za jego realizację. W początkowym okresie było to jedyne źródło przychodów z tytułu realizacji badania Megapanel PBI/Gemius. Dziś uzyskujemy również przychody z tytułu dystrybucji plików wyników, audytu site-centric oraz raportów i analiz wykonywanych na zlecenie klientów.

Stosunki PBI i Gemius są bardziej partnerskie, niż układ oparty na relacji zleceniodawca-zleceniobiorca - wywiad z Arturem Zawadzkim, prezesem Gemius

Czyli PBI można traktować jako Waszego pracodawcę, który tworząc Radę Badania dał Wam możliwość współdecydowania o kształcie badania Megapanel?

Pracodawca to raczej nie trafne porównanie, choć rzeczywiście nasi przedstawiciele w Radzie Badania mają możliwość współdecydowania o jego kształcie.

Więc może PBI jest bardziej zleceniodawcą badania?

Tak, to jest nieco lepsze określenie. W wielu miejscach w umowie nasze relacje są bardziej partnerskie niż oparte na relacjach zleceniodawca - zleceniobiorca.

Skład Rady Badania

Do Rady Badania 7 podmiotów wyznacza swoich przedstawicieli:

1 przedstawiciela wyznacza Onet - Radosław Kucko

1 przedstawiciela wyznacza WP - Adam Czerski

1 przedstawiciela wyznacza Interia - Artur Potocki

1 przedstawiciela wyznacza Agora - Arkadiusz Kustra

1 przedstawiciela wyznacza Rzeczpospolita - Aneta Rumniak

2 przedstawicieli wyznacza Gemius - Małgorzata Wołejko i Jarosław Pawlak (wiceprzewodniczący RB)

1 przedstawiciela wyznacza PBI - Andrzej Garapich (przewodniczący RB)

Literalnie, według Umowy PBI-Gemius, zapisano że:

dwóch przedstawicieli Rady Badania wyznacza Gemius,

jednego PBI,

pięciu właściciele PBI.

Rada jest ciałem kolegialnym, decyzje metodologiczne przechodzą kwalifikowaną większością głosów, a przy niektórych decyzjach Gemius ma prawo veta. Uchwały RB są jawne.

(przypis redakcji)