Stopy w dół

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 150 punktów bazowych. Zdaniem większości analityków było to posunięcie zbyt ostrożne i spóźnione. Złagodzenie polityki pieniężnej może mieć wpływ na kondycję spółek nowej ekonomii, ale najwcześniej za kilka miesięcy.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 150 punktów bazowych. Zdaniem większości analityków było to posunięcie zbyt ostrożne i spóźnione. Złagodzenie polityki pieniężnej może mieć wpływ na kondycję spółek nowej ekonomii, ale najwcześniej za kilka miesięcy.

„Skala obniżki zaskoczyła rynek, jest to dużo, jednak na efekt trzeba będzie poczekać” - uważa Benita Mikołajewicz, analityk ING Barrings. - „Jest to trzecie cięcie stóp w tym roku i moim zdaniem efekty tych działań mogą zaowocować ożywieniem, także w nowej gospodarce. W III kw. br. powinna nastąpić poprawa wzrostu gospodarczego” - dodaje. Obniżono stopę dyskontową weksli w NBP z 19,5% do 18%, stopę kredytu lombardowego z 21% do 19,5%, a minimalna stopa rentowności operacji otwartego rynku będzie wynosić co najmniej 15,5%. Większość analityków spodziewała się, że w związku z deficytem budżetowym cięcie stóp nastąpi dopiero za kilka miesięcy. Rada Polityki Pieniężnej uzasadnia decyzję poprawą większości czynników, które mają wpływ na inflację. Zdaniem Leszka Balcerowicza, prezesa NBP i przewodniczącego RPP inflacja spadnie w czerwcu br. W tym roku stopy zostały obniżone już w sumie o 350 punktów bazowych. Jednak zdaniem części obserwatorów rynku, jeśli realna stopa procentowa (czyli różnica między inflacją a nominalną stopą procentową) przekracza 5% (a tak właśnie jest w Polsce), to cięcia stóp w ogóle przestają być skutecznym narzędziem kształtowania gospodarki.

Entuzjazm, po większej niż oczekiwano obniżce stóp, na giełdzie trwał krótko. Kursy zaczęły spadać. Zaczyna się sezon ogórkowy i obroty na warszawskim parkiecie wyraźnie maleją. W takiej sytuacji „zmiana prognoz makroekonomicznych przez rząd” czyni inwestorów jeszcze ostrożniejszymi. Po ogłoszeniu decyzji o obniżce stóp kurs złotego spadł z poziomu 3,952 za 1 USD do 3,945 za 1 USD, ale już po kilku godzinach znów się wzmocnił. Na kursy akcji decyzja RPP będzie miała wpływ, zdaniem analityków, dopiero w IV kw. br. Podkreślają oni jednak, że istotna jest wyraźna deklaracja ze strony Rady, iż nastąpią dalsze obniżki stóp. Póki co kursy spółek sektora TMT na GPW spadają; taki los spotkał Elektrim, Netię, TP S.A. i spółki informatycze, spośród których najgorzej radzi sobie Softbank. Jednym słowem 1,5-proc. cięcie nie wywarło na inwestorach giełdowych większego wrażenia.