Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ster-Projekt zarobi 24 mln zł

Ster-Projekt i TP S.A. zawarły aneks do umowy z lipca 2001 r., dotyczący rozszerzenia zakresu prac związanych z kompleksowym przygotowaniem nieruchomości na potrzeby systemu CRM dla TP SA.

W lipcu 2001 r. Ster-Projekt podpisał z operatorem umowę na wykonanie prac koncepcyjnych, projektowych a także budowlanych, „niezbędnych do przygotowania nieruchomości w wyznaczonych lokalizacjach na potrzeby budowy pod system CRM dla TP S.A.”. Wartość kontraktu wynosiła 15,5 mln zł. Aneks na kwotę 8,9 mln zł rozszerza zakres prac Ster-Projektu i zakłada zmianę lokalizacji obiektu. Łącznie z tytułu zawartej umowy Ster-Projekt otrzyma ponad 24 mln zł.