Ster-Projekt zarobi 24 mln zł

Ster-Projekt i TP S.A. zawarły aneks do umowy z lipca 2001 r., dotyczący rozszerzenia zakresu prac związanych z kompleksowym przygotowaniem nieruchomości na potrzeby systemu CRM dla TP SA.

W lipcu 2001 r. Ster-Projekt podpisał z operatorem umowę na wykonanie prac koncepcyjnych, projektowych a także budowlanych, „niezbędnych do przygotowania nieruchomości w wyznaczonych lokalizacjach na potrzeby budowy pod system CRM dla TP S.A.”. Wartość kontraktu wynosiła 15,5 mln zł. Aneks na kwotę 8,9 mln zł rozszerza zakres prac Ster-Projektu i zakłada zmianę lokalizacji obiektu. Łącznie z tytułu zawartej umowy Ster-Projekt otrzyma ponad 24 mln zł.