Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ster-Projekt buduje grupę

Ster-Projekt utworzy w lutym wspólnie z EDB spółkę dostarczającą oprogramowanie dla sektora bankowego.

Pierwszym etapem obrazującym plany związane z budową grupy przez Ster-Projekt, była informacja o zaangażowaniu kapitałowym spółki w krakowską firmę CryptoTech. Obecnie Ster-Projekt jest na końcowym etapie podpisywania umowy ze skandynawskim producentem oprogramowania, firmą EDB Business Partner. Zdaniem przedstawicieli warszawskiej spółki, w lutym zostaną zamknięte wszelkie formalności z EDB i w pierwszym kwartale tego roku zostanie utworzona wspólna spółka.

Podmiot o nazwie EDB Ster Polska Sp. z o.o. będzie działać wśród podmiotów bankowo-finansowych. Zatrudniając 15 osób, spółka planuje dostarczać i wdrażać oprogramowanie dla sektora bankowego. EDB wdrożyła dotychczas systemy w ponad 120 norweskich bankach. W portfolio EDB Ster Polska znajdą się również usługi outsourcingowe dla bankowości i najprawdopodobniej specyfikowane aplikacje dla branży telekomunikacyjnej.

List intencyjny pomiędzy Ster-Projekt SA i EDB Business Partner w sprawie powołania do życia wspólnej spółki został podpisany 12 listopada ub.r. Kapitał zakładowy Spółki wyniesie ponad 10 mln zł, 51 % udziałów obejmie EDB, 49 % Ster-Projekt.