Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Staże dla studentów w Gazeta.pl

Coca-Cola za pośrednictwem portalu Gazeta.pl otwiera konkurs, w którym studenci mogą wygrać staże w europejskich oddziałach firmy.

W konkursie „Akcja rekrutacja” studenci ostatnich lat studiów ekonomicznych i marketingowych mogą wygrać kilkumiesięczne staże w europejskich przedstawicielstwach Coca-Coli, w działach PR i marketingu. Między 4 marca a 20 maja rozegrane zostaną dwa etapy konkursu – pisemny i ustny. Każdy uczestnik musi przedstawić projekt strategii marketingowej dla Coca-Coli w wybranym województwie.

Informacje o regulaminie konkursu i stawianych wobec uczestników wymaganiach znaleźć można w serwisie "Praca" Gazeta.pl, miesięczniku "dlaczego" i w audycjach Radiostacji.