Stawiamy na innowacje: rzecznik eBay.pl o korzyściach z reorganizacji firmy

Informacja o planowanej przez eBay reorganizacji i likwidacja większości lokalnych oddziałów, w tym polskiego okazała się dużym zaskoczeniem. W związku z tym zapytaliśmy o szczegóły szefa polskiego biura eBay Łukasza Jadachowskiego. Na pytania odpowiedział Karol Świtala, rzecznik eBay.pl

Ile osób pracowało dotąd w polskim biurze eBay?

W polskim eBay pracuje tylko dział marketingu, reszta jak chociażby Dział Obsługi Klienta był zlokalizowany za granicą. Dlatego reorganizacja obejmie dosłownie kilka osób.

Staramy się jak najszybciej zakończyć wewnętrzną rekrutację. Jednak dopóki nie zakończą się rozmowy w pozostałych w oddziałach eBay w krajach europejskich, nie będziemy w stanie powiedzieć kto zostanie przeniesiony, kto trafi do Skype, kto do PayPala, a kto odejdzie. Jak się wszyscy zadeklarują, nastąpi podział stanowisk.

Gdzie jest umiejscowione polskie biuro obsługi klienta eBay?

Obecnie biuro obsługi klienta jest zlokalizowane w Niemczech, pod Berlinem.

Skoro nowe biura eBaya beda ulokowane w Bernie i Londynie, w którym z nich będzie pracował Łukasz Jadachowski?

Dodatkowe centrum powstanie jeszcze w Zurychu. Jednak dopóki nie zakończymy procesu wewnętrznej rekrutacji, dopóty nie będziemy w stanie ze stuprocentową pewnością odpowiedzieć, kto obejmie jakie stanowisko. Staramy się oczywiście zakończyć rozmowy wewnętrzne jak najszybciej.

W informacji prasowej napisaliście, że reorganizacja ma przynieść korzyści serwisowi, który dzięki temu ma stać się łatwiejszy w obsłudze, bezpieczniejszy oraz bardziej spójny a także ma szybciej adaptować się do rynku i być bardziej innowacyjny. Jak rozumieć wspomniane ułatwienia, poprawę bezpieczeństwa czy większą spójność?

Uproszczenie polega po prostu na tym, że zamiast setek ośrodków decyzyjnych stworzymy 3; w Zurychu, Bernie i Londynie. To nam pozwoli szybko reagować na zmieniający się rynek, wprowadzać skutecznie innowacje.

Taka jednostka będzie w stanie myśleć bardziej strategicznie i długofalowo, a rozbicie decyzyjności na wszystkie europejskie kraje spowalniało ten proces i hamowało dalszy rozwój. W tym kontekście ułatwienia w obsłudze, poprawa bezpieczeństwa oraz większa spójność polega na tym, że najnowsze rozwiązania będą wprowadzane naraz wszędzie w tym samym czasie, a nie tak jak dotychczas indywidualnie dla każdego kraju.

Dla Polski konkretnie oznacza to bardzo wiele, bo dzięki regionalizacji zmiany, ulepszanie produktu, innowacje proponowane w serwisie francuskim, angielskim czy włoskim będą równocześnie wprowadzane w eBay.pl. To pozwoli nam być nowocześniejszym i bardziej przyjaznym serwisem. Reasumując, z centrum, które analizuje rynek i trendy w wielu krajach naraz (z szerszej perspektywy) łatwiej dostrzec punkty na których należy się skupić. W efekcie, do realizacji pozostanie zdecydowanie mniej celów niż obecnie. Natomiast realizacja każdego z nich, znacząco wpłynie na poziom bezpieczeństwa, łatwość obsługi czy sprawność serwisu. Nad tymi rozwiązaniami będą pracować połączone zespoły z wielu krajów, tak więc potencjał intelektualny, możliwości i horyzonty sięgną zenitu.

Czy w związku z reorganizacją nastąpią jakieś zmiany w zakresie świadczonych usług. Niedawno wspominaliście o możliwości poszerzenia zakresu działalności o usługi takie jak ogłoszenia z rynku pracy, czy sprzedaż biletów lotniczych?

Zakres świadczonych usług się nie zmieni.

Czy zmieni się stanowisko Aliny Prawdzik, Dyrektora Europejskich Rynków Wschodzących?

Jak tylko zakończymy proces wewnętrznej rekrutacji, będziemy w stanie powiedzieć jaka będzie struktura zatrudnienia w eBay.