Stary kontynent woli nowe technologie

Badanie przeprowadzone przez NOP World wskazuje, że Amerykanie nie wykorzystują technologii oferowanych przez telefony komórkowe w takim stopniu co Europejczycy, których w badaniu reprezentowali Brytyjczycy.

Jak się okazuje, o ile w Stanach Zjednoczonych tylko 38% użytkowników komórek komunikuje się przy wykorzystaniu SMS-ów, to np. w Wielkiej Brytanii jest to już odpowiednio 78% użytkowników telefonów komórkowych.

Podobnie rzecz się ma z MMS-ami. Tylko 8% amerykańskich użytkowników komórek wykorzystuje ten format komunikacji, podczas gdy w Wielkiej Brytanii odsetek ten sięga 15%. W przypadku gier, ściągania z Sieci dzwonków i dostępu do Internetu przez komórkę, ponownie odsetek użytkowników w Wielkiej Brytanii był wyższy niż w USA (odpowiednio 15% do 10%).