Starlink: wydatki na reklamę online wzrosły o 72,5%

Po dziewięciu miesiącach 2005 roku szacowana wartość netto rynku reklamowego wyniosła prawie 3,5 mld zł. W porównaniu do poprzedniego roku oznacza to wzrost rynku reklamowego na poziomie 12,9%. W tym kontekście wzrost wydatków na reklamę internetową jest imponujący. Po trzech kwartałach wydatki na reklamę online wzrosły o 72,5%.

Raport Starlink zaznacza, że na poziom wydatków na reklamę w trzecim kwartale miał wpływ gorący przedwyborczy okres. Do końca września na kampanie w różnych mediach sztaby wydały około 50 mln zł - szacuje Starlink. Niewielka, ale wreszcie zauważalna część tej kwoty, trafiła do internetu.

Pod względem dynamiki wzrostu trzeci kwartał był najlepszym okresem w tym roku. Wartość rynku reklamowego w tym kwartale tego roku osiągnęła wartość 1,050 miliarda złotych, co daje wzrost wartości aż o 17,1%. W drugim kwartale wzrost wyniósł 9,9%, zaś w pierwszym - 12,8%. Tradycyjnie trzeci kwartał osiąga najniższą wartość w roku, niemniej skala wzrostu sprawiła, że wysokość wydatków w trzecim kwartale jest porównywalna do wydatków na reklamę w pierwszym.

Starlink: wydatki na reklamę online wzrosły o 72,5%

Najlepszym miesiącem w trzecim kwartale był dla rynku reklamy wrzesień.

Mediami, które najbardziej zyskały w trzecim kwartale jest internet oraz reklama zewnętrzna. Tradycyjnie dobrze wypadła telewizja, słabiej zaś reklama kinowa.

Starlink: wydatki na reklamę online wzrosły o 72,5%

Zwróćmy uwagę na wydatki na reklamę internetową w trzech kwartałach br. Już z końcem września przekroczyły sumę 87 mln zł, jaką w ubiegłym roku na reklamę online wydali reklamodawcy.

W efekcie różnej dynamiki wzrostu poszczególnych mediów, zmienia się też ich udział w całości rynku. Mimo że nominalnie reklamodawcy wciąż największą część budżetów przeznaczają na reklamę telewizyjną, to jej udział w torcie reklamowym maleje. Szybko rośnie zaś udział internetu oraz reklamy zewnętrznej.

Patrząc w poniższą tabelę można mieć nadzieję, że - zgodnie z prognozami Dominika Kaznowskiego z IAB - udział reklamy internetowej niedługo dorówna udziałowi reklamy radiowej.

Starlink: wydatki na reklamę online wzrosły o 72,5%

Nakłady na internet rosły ze względu na zainteresowanie właściwie wszystkich grup reklamodawców. Najważniejsze dla jego wzrostu były jednak dwie branże - telekomunikacyjna oraz finansowa wraz z segmentem usług marketingowych. Oba sektory zwiększyły łącznie nakłady na reklamę internetową o 18,6 mln zł i odpowiadają za 46,1% wzrostu tego rynku.

***

W kontekście ostatnich sporów o szacowanie wartości rynku reklamy internetowej, istotne jest podanie źródła danych. Jak podaje raport Stralink, przedstawione dane są estymacjami netto inwestycji w reklamę. Punktem wyjścia są dane monitoringowe (wartości brutto - przed rabatami, bez podatku VAT) dostarczane przez Expert Monitor (wszystkie media) oraz w zakresie reklamy zewnętrznej - Media Watch.

W wypadku danych o inwestycjach reklamowych netto w internecie, pochodzą one z wstępnych szacunków Interactive Advertising Bureau Polska (za I półrocze 2005). W danych za III kwartał 2005 raport bazował na szacunkach własnych Starlink.