Starlink: reklama internetowa powoli, ale do przodu

4 miliardy 826 milionów złotych wyniosła w pierwszych trzech kwartałach 2009 roku szacowana wartość rynku reklamowego - brzmi estymacja domu mediowego Starlink. Internet oraz reklama kinowa cechowały się najwyższą dynamiką wzrostu.

Wg szacunków domu mediowego Starlink w pierwszych trzech kwartałach 2009 roku szacowana wartość rynku reklamowego wyniosła 4 miliardy 826 milionów złotych (szacowana wartość rynku reklamy w mediach w okresie 2008 Q1-Q3 to 5,49 miliarda złotych) - to o 12 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku wcześniejszego. Najsłabszy do tej pory był drugi kwartał, w którym ujemna dynamika wydatków wyniosła 15,6 proc., w trzecim kwartale spadki nieco wyhamowały, wyniosły - 13,8 proc., w pierwszym zaś ujemna dynamika wyniosła - 5,5 proc.

W pierwszych trzech kwartałach 2009 roku najwyższą dynamiką (w porównaniu z analogicznym okresem roku 2008) cechowały się internet (+7,0 proc.) oraz reklama kinowa (+4,2 proc.). Pozostałe media zanotowały dwucyfrowe spadki dynamiki: telewizja (-12,8 proc.), radio (-15,3 proc.), magazyny (-15,6 proc.), reklama zewnętrzna (-15,8 proc.), oraz dzienniki (-19,1 proc.). Wciąż jednak to telewizja jest medium nr 1 do którego kierowane są budżety reklamowe - jej udział w torcie wyniósł 47,3 proc. ogółu inwestycji.

Po pierwszych trzech kwartałach widać, ze dynamika spadkowa na rynku reklamowym nieco wyhamowała. Miesięczne szacunki wielkości rynku od maja do września 2009 są na poziomie wydatków z 2007 roku. Jeżeli ta tendencja się utrzyma do końca roku, cały 2009 rok zamknie się spadkiem wielkości rynku reklamowego minimum o 9,5-10 proc. - mówi Lidia Kacprzycka, dyrektor generalna domu mediowego Starlink - Po dziewięciu miesiącach 2009 r. widać również, że są kategorie reklamowe, które od początku roku wykazują się odpornością na spowolnienie gospodarcze. Zaliczają się do nich: żywność, parafarmaceutyki, napoje i alkohole, handel. Ich skumulowany udział w wydatkach reklamowych wzrósł z 31,5 proc. w Q1-3 ’08 do 37 proc. po trzech kwartałach ’09. Na uwagę zwraca raczej niespodziewany dwucyfrowy spadek wydatków reklamowych branży telekomunikacyjnej w Q3. W pierwszych dwóch kwartałach telekomunikacja wykazywała się stabilnością wydatków reklamowych. Jeżeli tak znaczna tendencja spadkowa utrzyma się w Q4, będzie to miało dodatkowy niekorzystny wpływ na dynamikę dla całego rynku, gdyż udział branży telekomunikacyjnej w całym rynku reklamowym to 12 proc.

Wg danych szacunkowych Starlink wartość reklamy internetowej w pierwszych trzech kwartałach wyniosła 613,9 mln zł (w analogicznym okresie 2008 było to 573,5 mln zł). Daje to internetowi drugą, za telewizją, pozycję na liście mediów reklamowych (następne są: magazyny i reklama zewnętrzna). Informacje te pochodzą z szacunków opracowanych wspólnie z agencją interaktywną NEXT.

Badanie rzeczywistej wartości reklamy internetowej prowadzone jest przez IAB Polska oraz PricewaterhouseCoopers. Wg analizy opracowanej na podstawie danych otrzymywanych od większości podmiotów działających w branży reklamy internetowej (poza Google, którego przychody są szacowane) reklama internetowa w 2008 r. była warta 1,174 mld zł brutto. Najnowsze wyniki badania AdEx - dotyczące wydatków na reklamę w sieci w pierwszym półroczu 2009 - przedstawione zostaną na Forum IAB 2009.

Źródło: Starlink