Stanowisko IAB Polska w sprawie ACTA

ACTA, czyli Anti-Counterfeiting Trade Agreement budzi w ostatnich dniach emocje zwykłych internautów, jak i branży internetowej. Stanowisko w sprawie kontrowersyjnych przepisów zajął Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Według twórców ACTA, przepisy te mają za zadanie chronienie interesów twórców, poprzez lepsze narzędzia egzekwowania praw autorskich. Według przeciwników te narzędzia są próbą ocenzurowania Internetu, dlatego w proteście przeciwko ACTA zaatakowano wiele serwerów rządowych instytucji. Poniżej publikujemy oświadczenie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, które wpłynęło do redakcji Internet Standard. IAB Polska zrzesza wielu istotnych graczy polskiego rynku internetowego, tak więc zaprezentowane stanowisko można uznać za ważny głos dużej części polskiej branży internetowej.

Oświadczenie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w związku z protestami przeciwko planom podpisania przez rząd RP umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ang. Anti-Counterfeiting Trade Agreement).

Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (zwany dalej "IAB Polska") zdecydowanie popiera inicjatywy i działania prawne, które mają na celu ochronę praw własności intelektualnej w Internecie. Wśród podmiotów członkowskich IAB Polska jest bowiem bardzo wiele takich przedsiębiorstw, które same tworzą treści i zależy im na zapewnieniu odpowiedniego poziomu ich ochrony.

Inicjatywy i działania o takim charakterze nie mogą budzić jednak żadnych wątpliwości prawnych.

Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ang. Anti-Counterfeiting Trade Agreement, zwana dalej “ACTA" lub "Porozumieniem ACTA") natomiast powoduje liczne kontrowersje, które dotyczą trybu jej procedowania oraz ostatecznego brzmienia, w jakim została przyjęta przez Radę UE oraz Parlament UE. [wygrubienie IAB Polska - red.]

Powyższe wynika m.in. z treści oficjalnych stanowisk szeregu organizacji pozarządowych, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, a także Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Co istotne, IAB Polska jeszcze w maju 2011 roku, wraz z innymi organizacjami, apelowała do posłów Parlamentu Europejskiego o poparcie wniosku o skierowanie treści ACTA do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwościowi celem zaopiniowania, czy ACTA jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

W związku z powyższym oraz kierując się potrzebą zapewnienia branży internetowej pewnego otoczenia prawnego, IAB Polska wskazuje na konieczność wyjaśnienia - w trybie debaty eksperckiej zainteresowanych środowisk - poważnych wątpliwości prawnych, które dotyczą w szczególności:

a) ogólnych stwierdzeń ACTA w zakresie warunków utrzymania przez daną Stronę Porozumienia systemu przewidującego ograniczenie odpowiedzialności dostawców usług internetowych (art. 27 ust. 2 ACTA, przypis Nr 13);

b) obowiązku Strony Porozumienia w zakresie wspierania tzw. wspólnych wysiłków przedsiębiorców na rzecz skutecznego zwalczania naruszeń praw związanych ze znakami towarowymi, praw autorskich lub pokrewnych, o którym mowa w treści art. 27 ust. 3 ACTA;

c) warunków udostępniania sądom oraz tzw. "właściwym organom" danych osobowych osób fizycznych (art. 11 ACTA oraz art. 27 ust. 4 ACTA);

d) zasad liczenia odszkodowania należnego dysponentom praw własności intelektualnej (art. 9 ACTA);

e) przedmiotu i zakresu współpracy międzynarodowej, o której mowa w treści art. 33 ACTA;

f) trybu procedowania Porozumienia ACTA, które zostało skonsultowane tylko i wyłącznie z wybranymi przez MKiDN organizacjami oraz podmiotami;

g) konieczności dokonania zmian w prawie UE i prawie krajowym w związku z podpisaniem ACTA.

Zdaniem IAB Polska wyjaśnienie powyższych kwestii pozwoli na usunięcie powstałych w związku z treścią ACTA niejasności co zapewni stabilne otoczenie prawne dla wykonywania i podejmowania działalności gospodarczej w sektorze branży internetowej.

Z poważaniem

Piotr Kowalczyk

Prezes Zarządu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska