Standardy za darmo

Organizacja standaryzacyjna W3C (World Wide Web Consortium) zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zamierza ratyfikować jedynie otwarte technologie internetowe, których zastosowanie nie będzie wymagało wnoszenia opłat licencyjnych.

W tym tygodniu W3C przedstawiła wytyczne w zakresie polityki patentowej i zatwierdzania internetowych standardów. W myśli nowych ustaleń opracowywane w ramach W3C rozwiązania mają być ogólnie dostępne i implementowane bezpłatnie. Dotyczy to również rekomendacji udzielanych technologiom organizacji i firm spoza konsorcjum. Nowa dyrektywa ma zapewnić zniesienie ewentualnych barier i zdynamizowanie rozwoju usług sieciowych. Warunki licencyjne będą odpowiadać modelowi dystrybucji produktów open source. W3C przewiduje wyłączenie dystrybucji ”Royalty-Free” w szczególnych przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie może wiązać się z roszczeniem czy naruszaniem praw własności innych podmiotów.

World Wide Web Consortium, skupiająca ok. 450 firm i organizacji, działa od 1994 r. Konsorcjum wypromowało język HTML wraz z późniejszymi rozszerzeniami czy takie technologie jak SOAP (Simple Object Access Protocol) czy XML.

Więcej informacji: http://www.w3.org