Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Standardy EANIC w Marketplanet

Marketplanet podpisał umowę o współpracy z poznańskim Instytutem Logistyki i Magazynowania, na mocy której na platformie pojawi się Katalog Produktów Okodowanych (EANIC).

Katalog EANIC jest katalogiem informacyjnym, który dostarcza dla systemu transakcyjnego Marketplanet ustandaryzowane i aktualne dane o wyprodukowanych i okodowanych towarach i ich producentach oraz podmiotach identyfikowanych numerem GLN. Okodowanie daje dostęp do informacji na temat poszczególnych towarów: zawiera nazwę, charakterystykę (opis i zdjęcie) oraz pełne dane logistyczne. W obrębie katalogu gromadzone są również informacje o podmiotach gospodarczych identyfikowanych globalnym numerem lokalizacji GLN. Zawiera on m.in. dane teleadresowe, NIP, REGON i inne identyfikatory wymagane na rynku.

Podpisanie umowy z Instytutem Logistyki i Magazynowania oznacza dla klientów Marketplanet dostęp do katalogu EANIC. To obecnie jedyny na polskim rynku B2B system informacyjno-transakcyjny umożliwiający realizację transakcji elektronicznych w oparciu o standardowe dokumenty EAN.UCC.

Ponadto, w ramach umowy, obie firmy będą pozyskiwały nowych klientów i uruchamiały dla nich transakcje elektroniczne.