Standard na kursie 9 - 16.11

Po wzrostach z pierwszej połowy tygodnia, indeksy GPW zyskały kilka procent.

W pierwszej połowie tygodnia Nasdaq zyskał kilkadziesiąt punktów, osiągając poziom powyżej 1900 pkt. Od środy indeks nieznacznie stracił, lecz ostatecznie w minionym tygodniu zyskał 3,81%. Jego wartość na zamknięciu w 16.11 wynosiła 1898,58 pkt.

Podobnie zachowywały się indeksy GPW. Od początku tygodnia do środy rosły wartości indeksów WIG, WIG20 i TechWIG. Koniec tygodnia przyniósł nieznaczne korekty tego wzrostu. W stosunku do ub. tygodnia ideksy zyskały po kilka procent, najwięcej WIG20 – 5,67%, który po raz pierwszy od czerwca znajduje się powyżej poziomu 1300 pkt. Na zamknięciu w piątek 16.11 TechWIG miał 726,64 pkt., WIG20 - 1325,13 pkt, a WIG - 14593,31 pkt.

Najwięcej spośród spółek telekomunikacyjnych i i nformatycznych zyskała w tym tygodniu TP SA, której kurs rósł zgodnie z całą giełdą, a później nawet wbrew korekcie z końca tygodnia. Za akcje operatora na zamknięciu w piątek 16.11 płacono 17,35 zł, o 15,28% więcej niż w ub. piątek. Dwucyfrowy wzrost wartości akcji w stosunku do ub. piątku odnotowały także IGROUP (17%), oraz MCI (10,46%).

Największe spadki zanotowały w stosunku do ub. piątku Apexim (-8,65%, na zamknięciu 16.11 za jego akcje płacono 16,90zł), Elektrim (-6,75%, na zamknięciu 16.11 - 18,65 zł) oraz Ster-Projekt (odpowiednio -6,10% i 10 zł).